Innenriks

Ap frykter budsjettkaos og mener at Frp ikke har noen industripolitikk

Arbeiderpartiet etterlyser en økonomisk gjenåpningsplan fra regjeringen – men frykter bråk og spill når Sylvi Listhaugs Frp skal forhandle om revidert budsjett. Søndag skal Frps landsmøte vedta nytt partiprogram.

– Frp snakker gjerne som om de er et parti som vil spille på lag med industrien. Men når alt kommer til alt, har de ingenting å vise til, sier Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

Søndag skal Frps landsmøte vedta et nytt partiprogram for perioden 2021–2025. På de knapt 100 sidene er ordet «industri» nevnt 54 ganger, mens «industripolitikk» er nevnt 0 ganger.

- Industridød

Ifølge Barth Eide legger Frp opp til at det skal være opp til kapitalkreftene og markedet å bestemme over utviklingen innen industrien.

– De vil at staten skal føre en mest mulig passiv næringspolitikk med færrest mulig retningslinjer. Slik politikk vil føre til industridød i hele Norge, sier han.

– De vil sende norsk industri på dynga. De snakker om å skape arbeidsplasser over hele landet, samtidig står det nesten ingenting om industripolitikk i deres eget program, supplerer Roar Abrahamsen i Fellesforbundet.

Frp: Dårlig og gammeldags

– Ap ønsker en dårlig, gammeldags industripolitikk der staten skal pøse inn penger, staten skal være i førersetet, staten skal gjøre ditt og datt, repliserer nyslått Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Vi ønsker heller å legge til rette for at private investorer og næringslivsfolk skal få lov til å skape verdier i Norge, sier hun.

Arbeiderpartiet har for lengst varslet at dersom de vinner valget til høsten, vil partiet styrke og utøve statens eiermakt mer aktivt og åpne for at staten kjøper seg inn i selskaper av «stor strategisk interesse».

Det betyr i praksis at Ap vil gamble med oljefondet, mener Listhaug.

– De vil investere for å redde klimaet. Vår innfallsvinkel er at vi skal bruke oljefondet til å få mest mulig avkastning og sikre velferden både nå og framover.

Barth Eide avviser at Ap kommer til å tømme oljefondet i industrisatsingen.

– Vi har ingen planer om å bryte handlingsregelen. Men nøkkelen ligger i samspillet mellom statens muskler og næringslivets kreativitet, sier han.

Negativ til Langskip

Abrahamsen peker på at Frp har stilt seg svært negativ til karbonfangst og -lagringsprosjektet Langskip, et av de største industriprosjektene i moderne tid.

Listhaug avviser at Frp er negativ til Langskip, men mener det er «galskap» å bruke 16 milliarder kroner av skattebetalernes penger på prosjektet.

– Nå har Arbeiderpartiet gått på trynet én gang før med Mongstad og månelandingen som gikk i dass, minner hun om.

Frp-lederen mener oljeselskapene bak prosjektet har mer enn god nok økonomi til å finansiere prosjektet selv.

– Det finnes nesten ingen bransje i verden som har mer kapital enn dem, sier hun.

Frp stemte imidlertid ikke imot da Langskip-planene ble behandlet i Stortinget i september i fjor. Da ble stortingsmeldingen enstemmig vedlagt protokollen.

Det er også satt av midler til prosjektet i budsjettet for 2021, som Frp inngikk avtale med regjeringspartiene om.

Ap frykter budsjettkaos

Arbeiderpartiet etterlyser en økonomisk gjenåpningsplan fra regjeringen – men frykter bråk og spill når Sylvi Listhaugs Frp skal forhandle om revidert budsjett.

– Vi har fått en gjenåpningsplan. Nå mener jeg vi trenger en økonomisk gjenåpningsplan for å få folk i jobb, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen, til NTB.

Han mener krisepolitikken er preget av ideologiske forskjeller. Derfor er han bekymret for de kommende forhandlingene om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag.

Knutsen legger til grunn at regjeringspartiene vil søke flertall med Fremskrittspartiet.

– Og jeg er alltid bekymret når Høyre skal forhandle med Frp om skatter og avgifter. Det fører hver gang til at skatter blir kuttet, og gjennom krisen er det blitt kuttet i formuesskatten to ganger, sier han.

– Jeg frykter at de nå kommer til å gjøre det en tredje gang.

Tre krav

Knutsen selv mener den økonomiske gjenåpningen bør oppfylle tre krav.

Det ene er å sikre små forskjeller ut av krisen.

Det andre er å styrke helsevesenet, sikre hele, faste stillinger og styrke kommuner og sykehus.

– Det trengs. Det er etterslep, og koronakommisjonen har avdekket store mangler, sier Knutsen.

Det tredje er organisert arbeidsliv.

– Her burde vi bruke krisen til å styrke det organiserte arbeidslivet og få flere organisert. Krisen har vist at det er de med dårligst tilknytning til arbeidslivet som sliter mest.

Knutsen etterlyser en kraftfull innsats for å få flere i jobb.

– Det er blant unge ledigheten er høyest. Da må vi sikre ressurser til å følge opp, sikre det psykiske helsetilbudet og sikre nok tiltaksplasser, slik at vi sikrer at de unge som nå er utenfor, kommer inn igjen.

Frp-advarsel

Knutsen legger til at han er spent på hvordan Sylvi Listhaug vil opptre i budsjettforhandlingene som ny leder i Fremskrittspartiet.

– Frp opptrer ganske desperat i Stortinget om dagen. De gjør mest mulig for å få oppmerksomhet, og jeg frykter at de kommer til å bruke denne budsjettprosessen til å lage kaos, advarer han.

Ap-politikeren mener det er bekymringsfullt når regjeringen lener seg på et parti som bare tidvis ønsker å snakke med regjeringen.

– Det er en dårlig situasjon å være i når vi trenger kraftfulle tiltak i økonomien og trygg styring for å få oss ut av denne krisen, sier Knutsen.

– Når de burde vært opptatt av å sikre arbeidsplasser ut av krisen, er de heller opptatt av det politiske spillet, sier han om Frp.