Innenriks

Færre bedrifter går konkurs

Det ble åpnet totalt 839 konkurser i løpet av årets første kvartal. Det er nær en tredel færre enn i samme kvartal i fjor.