Innenriks

Fødselstallene har aldri vært lavere i Norge

Antallet fødsler i Norge har aldri vært lavere enn i fjor. Da ble det født 42,8 barn per tusen kvinner, ifølge nye tall.

Fødselstallet i 2020 falt med 2,9 prosent fra året før, ifølge ferske tall fra Medisinsk fødselsregister.

Overlege Ferenc Mascali ved Folkehelseinstituttet sier at forklaringene på de lave fødselstallene er mangslungne.

Nord-Norge

– Vi vet ikke den konkrete årsaken. Fruktbarheten har falt omtrent like mye i alle de nordiske landene, sier han.

Nedgangen i fødselsfallet i fjor var aller størst i Nord-Norge. Der sank det med hele 4,9 prosent sammenlignet med året før. Sandnessjøen har det aller største fallet på 14,1 prosent. Også i Bodø og Tromsø falt fødselstallet med henholdsvis 8,6 prosent og 5 prosent i fjor.

Folkehelseinstituttet understreker at tallene i Medisinsk fødselsregister stort sett er upåvirket av covid-19. Siden det først er i november og desember 2020 at kvinner som ble gravide i mars, begynner å være nær termin.

Rekordlav dødelighet

Tallene fra Medisinsk fødselsregister viser også at dødeligheten blant nyfødte aldri har vært lavere. I alt 66 nyfødte barn døde i Norge i fjor.

Andelen barn som døde i nyfødtperioden (før dag 28) i 2020 var 1,2 per tusen. I 1967 var andelen 11,2 per tusen, og antallet var 740.

Overlege Kristine Stangenes i Folkehelseinstituttet mener den rekordlave dødeligheten hos nyfødte i Norge er svært gledelig.

– Det at vi i Norge har rekordlav nyfødtdødelighet i 2020 til tross for pandemi, indikerer at helsepersonells håndtering og oppfølging av svangerskap og nyfødte ikke har vært vesentlig berørt, sier hun.

39 av de 66 barna som døde i nyfødtperioden i fjor, var født før uke 32 i svangerskapet, mens 27 av barna var født i uke 32 eller senere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen