Innenriks

Erna Solberg åpner for å diskutere abortnemndene

Statsminister Erna Solberg (H) mener dagens abortlov er god, men er åpner for å diskutere abortnemndenes rolle.

Solberg sier dagens abortlov gir det ufødte liv et gradvis større rettsvern utover i svangerskapet, skriver TV 2.

– Så kan man godt diskutere om abortnemndene fungerer helt godt, men å hive helt ut dette gradvise rettsvernet for det ufødte liv, det synes jeg er litt rart. Så for vårt vedkommende så mener vi at dagens abortlov bør stå sånn som den er i dag, sier statsministeren.

Norge har i dag selvbestemt abort til og med 12. svangerskapsuke. Etter det treffes vedtak om svangerskapsavbrudd av en nemnd, i samråd med kvinnen.

– Det er et system som ikke er perfekt, og en av de tingene regjeringen har gjort er å få færre abortnemnder, sånn at det blir mer likebehandling mellom disse abortnemndene, sier Solberg.

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre ønsker å fjerne nemndene. SV ønsker videre selvbestemt abort til uke 22, mens de tre andre vil ha det til uke 18. (NTB)