Innenriks

Fellesforbundet: Alkolås for alle

Fellesforbundet ønsker obligatorisk alkolås i samtlige biler.

Den norske bilparken teller over 2,8 millioner personbiler, en halv million varebiler og nærmere 100.000 busser og lastebiler. I dag er det bare bussene som må være utstyrt med alkolås. I tillegg er det en del firmaer som på frivillig basis har installert alkolås i bilene sine.

– Alle motorkjøretøy, både privatbiler og yrkeskjøretøy, bør ha alkolås som en del av standardutrustningen.

Det sier rådgiver Geir Kvam i Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, som fusjonerte med Norsk Transportarbeiderforbund i 2019.

– En mellomløsning

Som Dagsavisen nylig skrev, pågår det nå et arbeid både her til lands og i EU for å utvide bruken av alkolås. Organisasjonen MA – Rusfri Trafikk vil at promillekjørere skal få anledning til å fortsette å kjøre bil hvis de monterer alkolås i bilen. Ap-veteran Marit Nybakk er av samme oppfatning.

– Bruk av alkolås som alternativ til tap av selve førerretten, kan bidra til at en promillekjører kan fortsette med jobb, familieliv og rehabiliteringen som forhåpentligvis kan sikre at promillekjøringen ikke gjentar seg, sier Nybakk til Dagsavisen.

Også Geir Kvam i Fellesforbundet er positiv til dette, men ser samtidig utfordringer ved denne måten å stanse videre promillekjøring på.

– Bruk av alkolås som alternativ til beslag bør bare kunne brukes ved promille mellom 0,5 og 1,2, sier Kvam.

– Hvorfor det?

– Hvis du gjør en blemme og setter deg i bilen litt for tidlig etter å ha drukket, bør det være mulig med en mellomløsning, slik at du ikke risikerer å miste jobben fordi du har mistet førerkortet, svarer Kvam.

0,2-grense i hele EU?

Ved obligatorisk alkolås i alle biler, slipper man derimot å gjøre vurderinger om promillekjøringen skjedde ved «et uhell» eller var en overlagt handling.

– Alkolås i alle motorkjøretøy vil parkere alternativ bruk av alkolås som redskap i kampen mot promillekjøring, påpeker Kvam.

– Det jobbes med dette i EU, men det er en lang vei å gå, blant annet med koordinering av en felles europeisk promillegrense og like straffegrenser.

Dette arbeidet kan ende med at EU lander på samme promillegrense som her i Norge, ifølge kilder Dagsavisen har snakket med. Kvam har selv argumentert for dette som medlem av Norges Alkolåskomité, som har kommet med innspill til den europeiske alkolåskomiteen som har en samarbeidsavtale med EU-kommisjonen.

– Muligheten for en promillegrense på 0,2 i EU er veldig spennende, sier Kvam.

– Stort skadepotensial

Fra 1. januar 2019 ble det krav om alkolås i busser og minibusser i Norge. Kvam skulle ønske at flere typer kjøretøy allerede var omfattet av dette kravet.

– Innføring av alkolås i buss støttet vi selvsagt, og vi ønsket også at dette skulle gjelde taxi, men det ble altså ikke innført ved lov den gang, sier han.

– Hvorfor bør også alle andre kjøretøy få alkolås?

– Kjøring i påvirket tilstand med rusmidler er svært alvorlig med stort skadepotensial. Alkolås er et effektivt redskap som kan forhindre kjøring under påvirkning av alkohol eller alkohol sammen med andre rusmidler, svarer Kvam.

Advarer mot særregler

Også Norges Lastebileier-Forbund er representert i Norges Alkolåskomité.

– Vi støtter en ordning der alkolås kan brukes som alternativ til tap av førerrett, også for yrkessjåfører på visse vilkår, sier administrerende direktør Geir A. Mo.

Samtidig understreker han at et eventuelt generelt påbud om alkolås i alle lastebiler, må bli internasjonalt.

– Siden norsk transportnæring lever i en knallhard internasjonal konkurranse må et eventuelt påbud om alkolås gjelde alle deltakerne i markedet, altså på europeisk nivå. Det nytter ikke med et ensidig norsk pålegg for godstransporten. Det vil medføre kostnader og praktiske foranstaltninger for norsk transportnæring som vil bidra til konkurranseskjevhet. Et pålegg må derfor være europeisk, sier Mo.

– Falsk trygghet

Det er likevel ikke gitt at obligatorisk alkolås er den rette metoden for å få slutt på ruskjøring, påpeker Mo.

– Utfordringen med alkolås i lastebiler er at rusbildet er slik at det ikke vil være godt nok. Mer og mer av rusen er blandingsrus og annen type rus, typisk piller og narkotika.

– En enorm investering i alkolås i alle Europas lastebiler kan fort vise seg å være en feilinvestering hvis rusen flytter seg fra alkohol over til piller og narkotika. Et generelt påbud om alkolås kan derfor fort være med å gi en falsk trygghet, mener Mo.

– Vi må heller intensivere forsknings- og utviklingsarbeidet slik at vi utvikler en bedre løsning for tester som også avslører annen type rus, anbefaler Mo.

– Vi er også positive til alkobommer ved ferjeankomster, grenseoverganger og gjerne også på utvalgte lokasjoner langs landeveien. Det ville for eksempel være ganske lett å etablere alkobommer på Statens vegvesens kontrollstasjoner.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!