Innenriks

Rekordmange har søkt høyere utdanning

Aldri før har så mange søkt plass på høyere utdanning i Norge, med over 154.000 søkere i år. Den nye tollutdanningen er blant de mest populære hos søkerne.

Av Fredrik Moen Gabrielsen

Årets søkere er 3.304 flere enn i fjor, en økning på 2,2 prosent. Til høsten er det planlagt i alt 61.673 studieplasser i Norge.

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning. Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Det så vi i fjor og det ser vi også i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– For kunnskapsnasjonen Norge er det gode nyheter fordi vi trenger flere kloke hoder i alle sektorer, sier han.

Selv om de fleste aldersgrupper er godt representert blant årets søkere, er økningen i år størst blant de eldste aldersgruppene. Det er i år over 4.200 flere søkere over 30 år enn i fjor.

Ny populær tollutdanning

Asheim peker på at det ofte er de samme studiene som ligger i søkertoppen hvert år. Til høsten starter imidlertid et splitter nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

I år er tollutdanningen det nest mest populære studiet. Hele 2.064 søkere har satt studiet på førsteplass. Det blir med andre ord hard konkurranse om de 35 plassene.

− Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud. Det er mulig TV 2- serien «Toll» også har bidratt til å vise fram hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier Asheim.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen. Vi har alltid hatt mange dyktige søkere til Tolletatens interne utdanning, men var svært spente på hvordan det nye bachelorstudiet ville bli tatt imot, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Søkelys på yrket

Han trekker fram at etaten de siste årene har jobbet bevisst og målrettet for å vise fram Tolletaten som arbeidsgiver. Blant annet har det vært en TV-serie som mange har fulgt med på, og pandemien har satt ekstra fokus på sikkerhet og beredskap.

– Disse høye søkertallene tar jeg som et tegn på at vi har lyktes, sier Børmer, som legger til at etaten vil trenge flinke tollere også i årene som kommer.

I bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll er sentrale emner juss, handel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk. I studiet inngår det seks måneder praksis på tollsteder.

Flere søker seg til helseutdanning

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er studiet som flest søkere har som sitt førstevalg. Det er 2.221 søkere til de 500 studieplassene. Også rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo ligger i søkertoppen.

Etter et år preget av koronapandemi og mye oppmerksomhet rundt det norske helsevesenet, er det litt flere søkere i år på helse- og sosialfagutdanningene, med nær 40.000 førstevalgsøkere. Dermed har mer enn hver fjerde søker helsefag på topp.

Nesten 9 prosent ønsker å ta sykepleierutdanningen, noe som er en liten nedgang på 1,6 prosent fra i fjor.

– Både sykepleiere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten har i over ett år stått i førstelinjen i bekjempelsen av pandemien. Også i årene fremover er vi helt avhengige av flere flinke folk som kan bidra i helse- og omsorgssektoren, sier Asheim.

Flere vil studere i Nordland

Det er flere fylker som ser en stor økning i antall førstegangssøkere, blant annet Nordland. Der skyldes økningen økte søkertall til Nord Universitet, samt politiutdanningen i Bodø.

Det er også en markant økning i Innlandet. Det tilskrives en kombinasjon av gode søkertall ved Høgskolen i Innlandet, samt til det nye paramedisinstudiet ved NTNU Gjøvik.