Innenriks

Rundt 400 meldinger om mistenkte vaksinebivirkninger den siste uken – to tilfeller av sjelden blodpropp

Legemiddelverket har mottatt totalt 11.422 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksine. Det er meldt om to tilfeller av blodpropp kombinert med lave blodplater etter vaksinasjon med Pfizer- eller Moderna-vaksine i Norge, ifølge Legemiddelverket.

– Med de opplysningene som er kommet så langt, er det ikke grunnlag for å si at dette er samme sykdomsbilde som det vi har sett etter vaksinasjon med Vaxzevria (AstraZeneca-vaksinen, journ.anm.) Det er bedt om tilleggsopplysninger for de to meldingene for å kunne gjøre en nærmere vurdering, sier overlege Sigurd Hortemo i en pressemelding.

EUs legemiddeltilsyn meldte 20. april om at det var oppdaget tilfeller av blodpropp kombinert med lavt antall blodplater også for mRNA-vaksiner, altså Pfizer og Moderna.

Totalt er det gitt rundt 280 millioner doser av mRNA-vaksiner på verdensbasis: 200 millioner av Pfizer-vaksinen, og 80 millioner av Moderna-vaksinen.

Det er meldt om 25 tilfeller av sykdomsbildet med blodpropp og lave blodplater etter vaksinering med Pfizer-vaksinen og fem tilfeller etter vaksinering med Moderna, totalt 30 tilfeller på verdensbasis.

To av disse er fra Norge, men det er ikke kjent om det gjelder Moderna- eller Pfizer-vaksinen. I forhold til antall doser som er gitt, er dette veldig lave tall, opplyser Hortemo.

Forekomst av blodpropper øker med alderen, og lave blodplatetall kan sees ved mange kroniske sykdommer. Men at de oppstår i kombinasjon, er sjelden, ifølge Legemiddelverket.

Nesten åtte hundre alvorlige meldinger

Totalt betegnes 789 av de over 7.000 meldingene som er behandlet, som alvorlige, ifølge Legemiddelverket. Dette tallet har økte med 65 den siste uken.

6.319 av tilfellene betegnes så langt som lite alvorlige.

Meldinger om alvorlige hendelser behandles først. Derfor gir ikke tallene et riktig bilde av fordelingen mellom alvorlige og lite alvorlige hendelser, opplyser Legemiddelverket.

Bivirkningsmeldingene som er kommet, fører ikke til endrede anbefalinger for Pfizer-vaksinen og Moderna-vaksinen.