Innenriks

Regjeringen foreslår å forlenge AAP for dem som venter på medisinsk behandling

I dag får man ikke forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP) hvis man har lang ventetid på medisinsk behandling. Det kan det bli en forandring på.

Forslaget innebærer at det skal kunne gis forlengelse av stønadsperioden til personer som har hatt langvarig ventetid på behandling i helsevesenet i løpet av stønadsperioden, skriver Dagbladet.

– Dette vil være en viktig endring for dem som mottar AAP og venter på medisinsk behandling, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Dagbladet.

Om lag 300 personer vil kunne få forlenget sin periode på arbeidsavklaringspenger som følge av endringen. AAP skal sikre inntekt i perioder der man har redusert arbeidsevne på minst 50 prosent, og trenger hjelp fra Nav for å komme i arbeid.