Innenriks

Regjeringen foreslår å forlenge AAP for dem som venter på medisinsk behandling

I dag får man ikke forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger (AAP) hvis man har lang ventetid på medisinsk behandling. Det kan det bli en forandring på.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under tirsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Forslaget innebærer at det skal kunne gis forlengelse av stønadsperioden til personer som har hatt langvarig ventetid på behandling i helsevesenet i løpet av stønadsperioden, skriver Dagbladet.

– Dette vil være en viktig endring for dem som mottar AAP og venter på medisinsk behandling, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Dagbladet.

Om lag 300 personer vil kunne få forlenget sin periode på arbeidsavklaringspenger som følge av endringen. AAP skal sikre inntekt i perioder der man har redusert arbeidsevne på minst 50 prosent, og trenger hjelp fra Nav for å komme i arbeid.