Innenriks

Nasjonale råd og regler gjelder også på 17. mai

Kulturminister Abid Raja (V) sier at arbeidet er godt i gang, og at det er mange kreative planer på gang rundt omkring i landet for 17. mai-feiringen.

Saken er oppdatert

Kulturminister Abid Raja (V) kunngjorde onsdag at de nasjonale rådene og reglene som gjelder nå, vil også gjelde på 17. mai.

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldende nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17. mai, sa Raja.

Det innebærer at man kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan det være flere, men man må kunne holde avstand.

Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og 20 personer utendørs.

Kulturministeren fortalte også at 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften.

– Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også for 17. mai-tog, taler, leker, kransenedleggelser og lignende.

Raja sa at ingen trodde under 17. mai i fjor at det ville være restriksjoner under årets feiring.

– Nå står vi her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sier han.

– Jeg har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir laget av iherdige komitéarbeidere slik at feiringen lokalt blir best mulig etter forutsetningene som er, sier Raja.

Advarer mot at religiøse høytider skaper smitteutbrudd

I tiden fremover kommer det flere religiøse høytider, hvor folk vanligvis samles. Raja ber folk feire med måte for å unngå smitte.

– Tett opp mot 17. mai faller også den muslimske id, og så er det ortodoks påske, som også kan samle mange mennesker for markeringer, sier Raja i forbindelse med rådene om 17. mai-feiringen.

Han sier at som i fjor blir også disse religiøse høytidsmarkeringene annerledes, og Raja ber folk belage seg på å finne alternative måter å markere høytidene på.

– Det er svært viktig å følge lokale anbefalinger, slik at ikke verken de religiøse høytidene eller 17. mai blir en kilde til nye store utbrudd nå som vi faktisk ser positive trender, sier Raja.

– Husk at det å ikke samles er også å vise omsorg for dem man er glad i, for omgivelsene og ikke minst for samfunnet, sier han.

Ber barn av innvandrere om hjelp til å formidle koronainfo

Forrige uke var 60 prosent av nye koronapasienter med kjent fødeland, født utenfor Norge. Gruppen er også høyt representert i smittetallene, ifølge Aftenposten.

Raja peker på at blant foreldregenerasjonen i denne gruppen er det mange som ikke forstår norsk. Det er formidlet koronainfo på alle språk i Norge, men Raja ber barna om hjelp.

– Det er viktig at de barna som leser og forstår norsk, får med seg alle disse reglene og kommuniserer dette godt til sine foreldre, sier han på spørsmål fra NTB.

Han trekker også fram problemet med at enkelte innvandrere reiser hjem til slekt og familie i hjemlandet. I mange land, som India, sliter myndighetene med høy smitte og sprengt kapasitet i helsevesenet.

– Når du reiser til utlandet, så utsetter du deg selv for stor risiko for å bli smittet, sier han.

– Foreldrene savner selvfølgelig sitt hjemland, slektninger, de har sin tilhørighet der, men det er noe med å vente nå fordi nå er vaksinen rett rundt hjørnet for dem.

Massetesting rulles ut for fullt

Det nasjonale systemet for massetesting på skoler og barnehager skal nå rulles ut i områder med høy smitte.

– Massetesting er ett av flere verktøy for å komme i mål med TISK-arbeidet. FHI og Helsedirektoratet jobber nå med å rulle ut massetesting på undervisningsinstitusjoner og barnehager, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på den nasjonale koronapressekonferansen torsdag.

Han viste til at testingen allerede er i gang i Vestland fylke og i Oslo.

Myndighetene har lenge jobbet med en plan for testingen, og torsdag gikk direktoratet ut med sin veileder for testingen. Planen er å bruke hurtigtester, og det legges opp til at elevene kan teste seg selv med en pinne opp i nesen.

– I første omgang prioriterer vi barn og unge i områder med høy smitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen har satt av 836 millioner kroner til massetestingen.

Fakta om råd om 17. mai-arrangementer

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med følgende råd for gjennomføring av arrangementer på 17. mai:

Generelt

* Arrangementer og private samlinger på 17. mai må følge de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale bestemmelsene og anbefalingene som gjelder.

* Gjennomfør helst arrangementene ute, eller digitalt der man ikke kan ha arrangement.

* Syke personer må holde seg hjemme.

* Alle må utvise god hånd- og hostehygiene og godt renhold.

* Arrangører og deltakere må sikre anbefalt avstand mellom personer som ikke tilhører samme husstand og begrense antall kontakter.

* Arrangementer bør unngå å samle personer fra ulike nærmiljøer eller lokalsamfunn.

* Unngå bruk av kollektivtransport.

Tog, korps og kor

* 17. mai-tog anses som et arrangement og må følge de gjeldende nasjonale og eventuelle lokale arrangementsbestemmelser.

* Det anbefales uansett å avlyse større barne- og borgertog som samler personer fra ulike kommuner/områder.

* Det kan gjennomføres 17. mai-tog i områder som ikke har forbud mot arrangementer. Det bør da begrenses til deltakere innen samme lokalsamfunn/nærmiljø.

* Barn som tilhører samme kohort i barnehage eller barneskole, kan gå sammen i barnetog uten avstandsregler. Det bør være god avstand mellom kohortene.

* Begrens antall foresatte som følger barnetog så langt det lar seg gjøre.

* Arrangør må sikre at det ikke blir trengsel før, under og etter 17. mai-tog. Folk som ikke er i samme kohort eller husstand, må kunne holde minst 1 meter avstand hele tiden.

* Korpsøvelser kan gjennomføres uten å komme innunder arrangementsdefinisjonen. I kommuner der det ikke er tillatt med arrangementer, kan korps og kor som normalt øver sammen, fremføre musikk eller marsjere i gatene uten at det annonseres på forhånd slik at man unngår ansamlinger av publikum.

* For kor- og korpsøvelser i forkant av 17. mai må de gjeldende nasjonale eller lokale bestemmelser og anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter følges.

* Kommunen bør oppfordre befolkningen til å se 17. mai-toget fra egen hage/balkong, og hvis nødvendig, iverksette tiltak for å hindre at mange mennesker samles langs togruten.

* Det er akseptabelt å ha «tog» med kjøretøy så lenge det holdes anbefalt avstand. Vurdering av sikkerhet overlates til politiet.

Arrangementer for barn

* Både barn og voksne skal telles i antallsberegningen.

* Bør gjennomføres i nærmiljøet.

* Gjennomføres utendørs der det er mulig.

* Begrens antall foresatte til de som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten, eller til for eksempel én foresatt per barn.

* Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan omgås uten avstandsregler. Andre, unntatt husstandsmedlemmer, må holde minst én meters avstand.

* Arrangør må sørge for tiltak for å unngå trengsel, for eksempel ved matservering, arrangering av leker etc.

Russen

* Russen må følge gjeldende regler og anbefalinger for arrangementer og private samlinger.

* Russen bør samles utendørs.

* Det anbefales å begrense antall personer man har tett kontakt med.

* FHI vil utarbeide egne og mer detaljerte råd for russen når det nærmer seg russetid.

Arrangementer på sykehjem

* Det bør tilrettelegges for besøk. Det bør ikke lettes på råd tross markeringen. Gjeldende råd gjelder.

* Det bør tilrettelegges for at 17. mai-tog eller annen markering kan sees fra hager eller terrasser/balkonger.