Innenriks

Smittetallene i Norge nesten halvert siden toppen

I forrige uke ble det registrert 3.717 koronasmittede i Norge. Det er 43 prosent færre enn i toppuken (uke 11), viser Folkehelseinstituttets siste ukesrapport.

– I uke 15 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 3.717 tilfeller med prøvedato i uke 15, en nedgang på 23 prosent siden uke 14 og 43 prosent siden uke 11, skriver FHI i rapporten.

R-tallet er beregnet til å være på 0,8 i perioden fra 25. mars. Tallet forteller hvor mange en smittet person i snitt smitter videre.

Det understrekes at antall testede gikk ned med 13 prosent i forrige uke sammenlignet med uken før. Andelen positive tester går også ned.

– Nedgangen i meldte tilfeller sist uke kan i stor grad tilskrives en nedgang i Viken (41 prosent) og Oslo (24 prosent). Til sammen utgjør disse to fylkene 62 prosent av de meldte tilfellene i uke 15. I uke 14 var tilsvarende andel 72 prosent, heter det i rapporten.

De siste ukene har den engelske virusvarianten stått for 82 prosent av smittetilfellene.

Selv om smitten går nedover, er innsatsen ikke over, understreker FHI:

– Smittespredningen er synkende i det meste av landet, men det er fortsatt stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner. Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har stått for majoriteten av tilfellene og majoriteten av sykehusinnleggelsene i landet over lang tid. Her trengs vedvarende sterk innsats med testing og smittesporing samt ekstra kontaktreduserende tiltak, heter det i rapporten.

Det påpekes at de fleste av landets kommuner har ingen eller svært få smittetilfeller.

– Enkelte kommuner ellers i landet opplever utbrudd, men disse blir som regel nokså raskt brakt under kontroll, med økt testing og smittesporing, eventuelt ekstra kontaktreduserende tiltak.