Innenriks

Nær 200 gressbranner til nå i år

Så langt i år er det rapportert inn 194 gressbranner og 26 branner i skog og utmark. Fra 15. april er det generelt bålforbud i Norge.

Agder fylke har hatt flest med 60 gressbranner og 5 branner i skog og utmark, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– DSB overvåker skogbrannfaren løpende, og i perioder med stor skogbrannfare setter DSB flere helikoptre i beredskap rundt om i landet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Skogbrannhelikopteret, som er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord, er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august.

Håndtering av skogbranner er i utgangspunktet et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

– Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret bistår også med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner, sier Ly.

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark i Norge, med unntak av godkjente bålplasser.