Innenriks

Hadia Tajik har endret syn: Mer åpen for å fjerne abortnemndene

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har begynt å se annerledes på selvbestemt abort til uke 18.

Av Johan Falnes

– Jeg startet nok med å være skeptisk, sier Tajik til NTB.

Hun velger nå å åpne opp om sitt syn på en av de vanskeligste sakene som Arbeiderpartiets landsmøte skal ta stilling til i helgen.

I forkant av landsmøtet har flertallet i programkomiteen gått inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18.

Men et mindretall i programkomiteen vil gå lenger. Deres forslag er å avvikle abortnemndene og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker.

Påvirket av samtaler

Tajik forteller at hun til å begynne med mente at Ap burde gå forsiktig fram i spørsmålet og at en utredning ville være det beste.

– Men gjennom det siste året har jeg snakket blant annet med folk som selv sitter i nemnd og som forteller at de opplever at maktforholdet er såpass skjevt mellom dem som sitter i nemnda og kvinnen som ber om hjelp, at også de selv ser behovet for at man avvikler nemndene, sier hun.

– Det har gjort at jeg er mer åpen for at man allerede nå fatter et vedtak om å avvikle nemndene.

Nestlederen vegrer seg likevel for å gi klare føringer til landsmøtet.

– Dette spørsmålet er nå til behandling i landsmøtet, og det er opp til landsmøtet å ta en endelig beslutning her.

Uavklart om rusreformen

Et annet spørsmål som har skapt mye diskusjon i partiet, er rusreformen.

Tajik tenker seg nøye om før hun svarer på NTBs spørsmål om hva standpunktet hennes er.

– Det er en sak som engasjerer veldig mange. Jeg syns det er en vanskelig sak.

Ifølge Tajik er det bred tilslutning i partiet til at det må skje endringer i måten tungt rusavhengige møtes på.

– Så er det fortsatt uavklart hva som kommer til å bli vedtaket på landsmøtet på hvordan vi bør møte de som ikke har en rusavhengighet, men som likevel har brukt narkotiske stoffer, konstaterer hun.

Angriper statsministeren

I dag er Tajik i foreldrepermisjon. Men allerede 1. juni er hun tilbake for fullt, og på landsmøtet holdt hun fredag tale om partiets grunnleggende verdier og ideologi.

I talen trakk Tajik blant annet fram en uttalelse fra statsminister Erna Solberg (H) til NRK om folk som ikke lenger har råd til mat under pandemien. «Ja, altså, det er jo krevende. Så er spørsmålet: Hadde de egentlig råd til det før òg?» sa Solberg.

– Jeg syns det var støtende, sier Tajik til NTB.

Ifølge henne vitner statsministerens respons om en ideologisk forskjell mellom Ap og Høyre.

– Høyres politiske utgangspunkt er ikke bare at de har latt dette skje. De har ført en politikk som forsterker de sosiale og økonomiske forskjellene mellom folk, sier hun.

Dugnad

I landsmøtetalen beskyldte Tajik regjeringen for å ta penger rett fra oljefondet og gi direkte pengegaver til folk som har mye fra før.

– Erna Solberg og Høyre kan ikke noe for at det kom en koronapandemi. Den kom. Men det de kan noe for, er måten de har valgt å håndtere den på, utdyper Tajik til NTB.

– Når man velger å ikke legge begrensninger på utbytte og bonuser, så er det et politisk vedtak som fører til at fellesskapets penger går til personlig berikelse, sier hun.

Tajik brukte også landsmøtetalen til å stille spørsmål ved hvordan regjeringen har kalt pandemihåndteringen en dugnad.

– Jeg har aldri hørt om en dugnad der noen tjener seg styggrike på store utbytter, mens andre går sultne til sengs, sa Tajik.

– Det er ikke dugnad. Det er bare mer ulikhet.