Innenriks

Flere sliter med å bruke Nav

Når Nav-kontor har kortere åpningstider og er mer digitale, blir det vanskeligere for folk med lese- og skrivevansker og de med svak datakunnskap å få hjelp.

Det sier Ragnhild Guddal, som leder et prosjekt for å gi rusmisbrukere oppfølging, til NRK. Hun kjemper for at de svakeste ikke skal rammes av forandringene i Nav.

– Jeg ønsker vi skal ha et samfunn hvor Nav er det siste sikkerhetsnettet vårt og som tar imot alle. Da må vi ha døra åpen. Du må kunne komme inn der og møte et menneske som kan hjelpe deg, sier Guddal og fortsetter:

– Har du ikke telefon eller bank-ID, så står du der.

Stortinget avgjør

Også Senterpartiet reagerer på det samme. De har fremmet et representantforslag om at Nav-kontorer skal tilby faglig hjelp med minst samme åpningstider som kommunens rådhus. Forslaget skal opp i Stortinget 10. mai.

− De som trenger det mest, får ikke den hjelpen de skal ha. Det er uverdig, sier Sps arbeids- og sosialpolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen til NTB.

Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) sier til NTB at det er mulig at man heller bør sette klare krav til det enkelte Nav-kontor om tilgjengelighet og åpningstider.

Ap støtter forslaget

– Det er viktig at Nav er tilgjengelig for alle, særlig ved akutte kriser og for dem som ikke har mulighet til å ta kontakt digitalt. Selv for dem som er i stand til å ta kontakt digitalt, har nok alle av og til ha behov for å kunne ta direkte kontakt, sier hun.

Hun legger til:

– Arbeiderpartiet vil støtte forslaget om økt tilgjengelighet, men om vi skal knytte åpningstiden til rådhusene, er det avgjørende at åpningstidene i alle rådhus er gode nok.