Innenriks

Erna Solberg: – Må tenke mer «worst case»

Statsminister Erna Solberg (H) sier man framover må forberede seg på verst mulig utfall når beredskapsplanene skal gjennomgås.

Onsdag leverte koronakommisjonen sin rapport om hvordan myndighetene har håndtert pandemien. De mener det var en alvorlig svikt i hvordan regjeringen hadde forberedt seg på en mulig pandemi.

– Det planverket vi hadde for pandemi var basert på de erfaringene vi hadde fra svineinfluensaen, basert på de erfaringene av tiltakene vi hadde gjort tidligere, sier Solberg til NTB.

– Men det må vi lære av i framtiden: Vi må tenke mer «worst case» i alle scenarioene. Ikke bare den pandemien vi tror kommer, men den verste pandemien vi kan se for oss, sier statsministeren.

Hun mener fortsatt at hun tok den rette beslutningen 12. mars i fjor om å stenge ned Norge.

– Ja. Og det gir kommisjonen støtte for, sier Solberg.

På spørsmål om hvor hun ser størst behov for å gjøre endringer i framtiden, svarer Solberg smittevernutstyr, beredskap, og det å gjennomgå konsekvensene.

– Og å ha et planverk på beredskapssiden der vi planlegger mer for «worst case», ikke bare det mest sannsynlige scenarioet.

Fakta om koronautbruddet i Norge

 • * 706 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn.
 • FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.
 • * 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har 897.511 personer mottatt første dose, og 296.980 har mottatt andre dose.
 • * Til nå er det funnet 14.755 tilfeller av den britiske virusvarianten i Norge, og 449 tilfeller av den sørafrikanske varianten.
 • Tallene inkluderer både bekreftede og sannsynlig påviste varianter.
 • * 105.330 personer har siden februar i fjor fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) onsdag.
 • 4.904.025 tester var fram til tirsdag utført i landet.
 • * Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var tirsdag 35 år. Det er 56.247 menn som har fått påvist smitte, og 49.083 kvinner.
 • * Smittetallet, eller R-tallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Siden 25. mars 2021 har R-tallet vært på 0,8, ifølge FHI.
 • * 261 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det er åtte færre enn dagen før.
 • * Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 219, Helse vest 32, Helse Midt-Norge 9 og Helse nord 1.
 • * 53 pasienter fikk onsdag behandling med respirator. Det er fire færre enn dagen før.
 • * I alt 744 pasienter hadde fram til tirsdag vært innlagt på intensivenhet.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)