Innenriks

Smittevernoverlege: Må være forberedt på at storkommuner gjenåpner senere

Store kommuner med høyere smittetrykk i østlandsområdet vil trolig bli gjenåpnet noe senere enn andre deler av landet, sier Drammens smittevernoverlege.

Det siste døgnet er det registrert 35 nye smittetilfeller i Drammen, hvor seks av tilfellene har ukjent eller usikker smittevei.

Tallet er noe høyere enn det har vært gjennom påsken, men samtidig lavere enn nivået før påsken.

Onsdag presenterte regjeringen sin gjenåpningsplan for Norge. Men smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen ber innbyggerne sine forberede seg en noe senere gjenåpning.

– Vi må nok være forberedt på at Drammen og andre store kommuner med høyere smittetrykk på det sentrale østlandsområdet vil gjenåpnes senere enn kommuner i andre deler av landet med lavere smittetrykk, sier han.

Regjeringen håper at massetesting i skolene kan bidra til å gjøre gjenåpningen lettere. Drammen kommune har ennå ikke tatt stilling til hvordan dette kan gjennomføres.

– Det vil være en stor logistikkutfordring å teste alle skoleelever i kommunen hver uke. Helsetjenesten er allerede tungt belastet, så vi må se hvordan det kan legges til rette for en mest mulig effektiv og korrekt testing og være sikre på at det er nyttig før vi kan sette i verk dette, sier Sagberg.


Nyeste fra Dagsavisen.no: