Nyheter

Eget koronasertifikat kan bli aktuelt for vaksinerte og immune

Nordmenn som er vaksinert eller har immunitet etter sykdom, kan få et koronasertifikat, sier statsministeren. Det jobbes også med egne råd for fullvaksinerte.

– For å kunne dokumentere at vi er vaksinert, at vi har tatt en koronatest, eller har naturlig immunitet etter gjennomgått covid-19, jobber vi nå med å lage et koronasertifikat, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun peker på at den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat. Det har vært en klar ambisjon fra EU og WHO at den europeiske løsningen skal være tilpasset en internasjonal løsning.

– Regjeringen utreder om en forenklet utgave av et koronasertifikat også kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere, gjennom digital dokumentasjon av test- og vaksinestatus, sier statsministeren.

Hun legger også til at regjeringen vurderer nye råd som er tilpasset alle nordmenn som er fullvaksinert mot covid-19.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er i gang med å vurdere kunnskapsgrunnlaget og vil oppdatere sine råd så snart det er forsvarlig. Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor og at en husstand kan få besøk av flere.

– Vi må også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinert. Dette vil vi altså komme tilbake til, sier hun.

Fakta om gjenåpningen i Norge

Onsdag la statsminister Erna Solberg (H) fram planen for gjenåpning av samfunnet. Slik planlegger regjeringen gjenåpningen i Norge:

* Det er ikke satt noen konkrete datoer.

* Gjenåpningen skal skje gradvis, i ulike faser framover.

* Når ett trinn er åpnet opp, vil hovedregelen være å vente i tre uker før man går videre til neste trinn.

* Det som avgjør hvor raskt samfunnet kan normaliseres, er vaksinetempoet, smitteutviklingen og hvor mange koronapasienter som utfordrer sykehusenes kapasitet.

* Barn og unge blir prioritert. Deretter arbeidsplasser og arbeidsliv.

* Regjeringen vil holde skoler åpne og unngå rødt nivå framover ved hjelp av massetesting.

* Det må være lave og stabile smittetall før man åpner opp.

* Regjeringen planlegger å lage et koronasertifikat.

* På alle trinn i planen legges det opp til at skoler og barnehager følger trafikklysmodellen.

* På trinn 1 vil det blant annet bli vurdert å åpne for:

– Inntil 5 gjester i private hjem.

– Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.

– Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

– Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

– Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

– Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.

* Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i fotball.

* På trinn 2 vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. De vil fortsatt anbefale at utendørs aktiviteter og arrangementer foregår utendørs. Det inkluderer blant annet:

– Åpning for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

– For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

– For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.

– Skjenketiden utvides til klokken 24, og kravet om matservering fjernes.

– Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS- området og tredjeland.

* På trinn 3 vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles. Det inkluderer blant annet:

– At det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

– Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

– For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

– Flest mulig bør jobbe på hjemmekontor.

– Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene.

* På trinn 4 mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene, og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner.