Innenriks

Blodpropp legges til som mulig bivirkning for AstraZeneca-vaksinen i EU

Blodpropp er en svært sjelden bivirkning av AstraZenecas koronavaksine, kunngjorde EUs legemiddeltilsyn onsdag. Norske eksperter er fornøyd med å ha blitt hørt.

– EMAs sikkerhetskomité konkluderte i dag med at sjeldne blodpropper med lave blodplater bør føres opp som en svært sjelden bivirkning, heter det i en pressemelding fra EUs legemiddeltilsyn (EMA) onsdag.

EMA vil likevel ikke stanse bruken av vaksinen. De fastholder sin anbefaling om at vaksinen er trygg og effektiv og kan brukes på voksne. Sikkerhetskomiteen mener fordelene ved vaksinering mot koronaviruset mer enn veier opp for ulempene.

Rundt 34 millioner mennesker har fått vaksinen i Storbritannia, EU og EØS-landene for øvrig, og det er rapportert om 222 tilfeller av uvanlige blodpropper til EMA. EUs legemiddeltilsyn har selv gått i dybden på 62 av disse tilfellene, hvorav 18 var dødelige.

Norske eksperter fornøyd

Norge satte AstraZeneca-vaksinen på pause 11. mars, og utvidet pausen senere til 15. april. 18. mars kunngjorde en gruppe eksperter fra Rikshospitalet og Universitetssykehuset i Nord-Norge at de mente en kraftig immunrespons på grunn av vaksinen var forklaringen på blodproppene.

EMA skriver i pressemeldingen at de mener dette er en plausibel forklaring, og sammenligner den med en reaksjon som noen ganger oppstår i forbindelse med bruk av antikoagulanten heparin.

Norge har jobbet i flere uker for å få blodpropper på listen over mulige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinen.

– Jeg kan ikke si at jeg er glad. Dette er jo egentlig sørgelig. Men vi har hele tida tenkt at det er viktig at helsepersonell og pasienter blir oppmerksomme på dette, og at pasientene kan få behandling, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Dagbladet.

Han legger til at han er glad for at arbeidet Norge gjør blir verdsatt. Også direktør Audun Hågå i Legemiddelverket er fornøyd med konklusjonen, og sier til NTB at dette er et bevis på at systemet for bivirkningsovervåking fungerer godt.

Høie venter på avgjørelse fra FHI

Ingen av dem vil imidlertid si hva dette vil bety for bruk av vaksinen i Norge, som er en vurdering som Folkehelseinstituttet skal ta i løpet av den neste uka.

– AstraZeneca-vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom. Vi tar vaksinesikkerhet på alvor og lytter til rådene fra EMA. FHI satte AstraZeneca-vaksinen på pause fra 11. mars, og vil om kort tid komme med en vurdering om videre bruk av AstraZeneca i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Flere andre europeiske land har imidlertid allerede varslet endringer som følge av onsdagens avgjørelse fra EMA. Storbritannia, som har satt over 20 millioner doser av vaksinen, stanser bruk for alle under 30 år, mens Belgia ikke lenger vil vaksinere noen under 55 år med AstraZeneca.

Legemiddelprodusenten selv skriver i en pressemelding at de jobber for å forstå de konkrete mekanismene som kan forklare blodpropptilfellene, og at de samarbeider med myndighetene for å oppdatere produktinformasjonen.

WHO mer tilbakeholdne

Verdens helseorganisasjon (WHO) nøyer seg med å konkludere at det er en mulig forbindelse mellom vaksinen og blodpropp i sin nye vurdering.

De understreker at mulige bivirkninger av vaksinen må undersøkes nøye. WHO har utviklet nye retningslinjer som kan brukes for undersøkelser på sykehus som får inn pasienter som kan være rammet av de sjeldne blodproppene.

I sin pressemelding minner EMA alle som får vaksinen, om å være klar over muligheten for å bli rammet av den sjeldne tilstanden innen to uker etter vaksineringen. De ber om at man umiddelbart oppsøker legehjelp hvis man har fått symptomer på blodpropp kombinert med lavt antall blodplater.

Symptomene som listes opp av EMA, er:

* Kortpustet

* Brystsmerter

* Hevelse i beinet

* Vedvarende magesmerter

* Nevrologiske symptomer, deriblant alvorlig og vedvarende hodepine og uskarpt syn

* Små blodflekker under huden utover sprøytestikk-stedet (NTB)