Innenriks

300 millioner norske koronamidler til utlandet

Utenlandske eierselskaper kan få så mye som 300 millioner kroner fra den norske støtteordningen for koronautsatte kulturaktører.

VG har gått gjennom det siste årets kompensasjons- og stimuleringsordninger for kulturlivet. Det er spesielt norske kinoer og festivaler med utenlandske interesser i siste eierledd som dominerer listen, skriver avisen.

Konsertarrangøren All Things Live har fått den største enkeltutbetalingen fra støtteordningene med 36,4 millioner kroner i januar i år. Selskapet eies av et dansk morselskap. Også den internasjonale arrangøren Live Nation har fått støtte. De står blant annet bak Tons Of Rock-festivalen.

Kulturminister Abid Q. Raja (V) mener det viktigste i støtteordningene til kultursektoren er at de bidrar til å sikre et stort mangfold av kulturarrangementer i Norge, og at dette sørges for av aktørene, uavhengig av eierforholdene bak.

Kulturdepartementet opplyser også at det er EØS-avtalen som umuliggjør forskjellsbehandling av utbetalinger til heleide norske selskaper kontra utenlandseide. (NTB)