Innenriks

250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født

Lørdag er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Markeringen for den norske lekpredikanten og samfunnsbyggeren feires over hele landet.

Det er lørdag 250 år siden den norske lekpredikanten Hans Nielsen Hauge (1771–1824) ble født. Foto: NTB

Hauge, som ble født i 1771, blir ansett som en av Norges største predikanter og industrigründere.

Han ble født på gården Hauge i Rolvsøy utenfor Fredrikstad. Foreldrene hans var troende, og 25 år gammel skal Hauge ha fått en «åndsopplevelse» ute på åkeren.

I perioden 1797 til 1804 reiste han rundt i Norge for å forkynne forsamlinger.

«Haugianere»

Etter hvert ble dette til en bevegelse kalt «haugianerne» eller rett og slett Hauge-bevegelsen. Dette har senere blitt omtalt som en folkebevegelse som var med på å forme det moderne Norge.

Samtidig var han aktiv som forfatter, og skriftene hans fikk stor utbredelse. Han startet også en rekke nye bedrifter innen papirproduksjon, bokbinding og mølledrift.

Hauge kritiserte prestene for å være maktglade og egoistiske og mente at kirken hadde gjort menighetsfolk til passive tilhørere. Hauge-bevegelsen sto for folkeliggjøring av det norske samfunnet og kritiserte makteliten. Samtidig ble det dannet foreninger og offentligheter som var dominert av bønder, fiskere og håndverkere som ikke var kontrollert av embetsmenn og staten.

Pågrepet flere ganger

Men under reiseperioden hans ble Hauge også pågrepet en rekke ganger for å ha holdt religiøse møter uten sogneprestens samtykke. Hans voksende forretningsvirksomhet og forkynnelses-reisene hans fremsto etter hvert som en trussel for myndighetene. Hauge fikk også flere klager på hans «fanatiske» forkynnelse som utbredte overtro og fanatisme.

Han ble pågrepet i 1804 og satt mange år i fengsel uten en dom. I ettertid sluttet Hauge med sin reisevirksomhet, og bosatte seg like utenfor Oslo, på Bredtvet. Han fortsatte likevel sin forfattervirksomhet.

250-årsjubileet lørdag markeres over hele landet. Det blir blant annet digital markering med Fredrikstads ordfører. Norges Bank hedrer også Hauge med egen minnemynt. (NTB)