Innenriks

Line Miriam Haugan melder seg ut av Frp

Tidligere statssekretær Line Miriam Haugan melder seg ut av Frp som følge av sakene om kjønnsbalanse den siste tiden. Hun mener det er «en svulst» i partiet.

Bakgrunnen er at hun ikke lenger kan stå inne for en del av det som over år har skjedd i partiets organisasjon regionalt og sentralt, oppga hun selv i et Facebook-innlegg fredag.

Hun sier hun har forsøkt å endre partiet innenfra, men at hun nå kanskje må stå utenfor for å kunne påvirke til en endring.

Overfor Folkebladet utdyper hun at utmeldingen er utløst av mangelen på kjønnsbalanse i sentrale posisjoner.

– Jeg har kanskje en av de sterkeste cv-ene i partiet i nord og har i alle år jobbet for at damene skal bli bedre representert, og fridd til saker som damene interesserer seg for. Men det hjelper ikke når organisasjonen innenfra er så skakkjørt som den er, sier hun.

Tidligere denne uken ble det kjent at innstillingen til nytt sentralstyre i Frp inneholder fjorten menn og én kvinne. På bakgrunn av dette «sier det seg selv at det er en svulst i partiet det ikke nytter å gjøre noe med», ifølge Haugan.

Kjønnsbalansen er ujevn også i andre deler av partiet, i lokallag og fylkeslag.

– Egentlig synliggjør dette et alvorlig, graverende problem i partiet som speiler partikulturen og en fryktkultur i partiet som jeg ikke ville være en del av, sier Haugan.

Haugan har hatt en rekke sentrale verv og posisjoner i partiet. Hun er også ekskona til Per Sandberg, som meldte seg ut av partiet i september i fjor. Han står nå på stortingslisten til Liberalistene, som fikk 0,2 prosent oppslutning ved forrige valg.