Innenriks

Tilsyn avdekket flere avvik på Equinor-plattform

Ved et tilsyn i januar avdekket Petroleumstilsynet ni avvik ved driften av Statfjord B. Avvikene er knyttet til risikoreduksjon, kompetansekrav og tennkilde.

Plattformen i Nordsjøen opereres av Equinor, som har til midten av april å svare på hvordan avvikene skal håndteres, skriver E24/Stavanger Aftenblad.

Hensikten med tilsynet 11. til 20. januar var å se hvordan Equinor jobber med å redusere risiko på sine plattformer, ifølge rapporten. Ett av funnene viser at de ikke-elektriske kildene til brann eller eksplosjon på plattformen var for dårlig kartlagt.

– Det er naturligvis viktig å ha oversikt og kontroll over de tennkildene man har, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil), som særlig mener de varme overflatene på eksoskanaler er en av de største svekkelsene på Statfjord B.

Statfjord er ett av de eldste olje- og gassfeltene på norsk sokkel. Statfjord B kom i produksjon i 1982. I tilsynsrapporten står det også at utskiftingen av personell er stor, og at det er en særlige utfordringer ved Statfjord-feltet.

– Med eldre innretninger med lang levetid er det særlig viktig å ha anleggsspesifikk kompetanse. Equinor må sørge for at de som jobber der ute har god kjennskap til hvordan ting fungerer, slik at sikkerheten blir ivaretatt, sier Midttun.