Innenriks

Norge følger EU – innfører sanksjoner mot Kina

Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot personer og selskaper i Kina som anklages for menneskerettsbrudd. Kina har allerede innført motreaksjoner mot EU.

Av Are Føli

Det er Klassekampen som har fått opplyst fra Utenriksdepartementet (UD) at Norge vil ta del i de europeiske reaksjonene som ble vedtatt for en uke siden.

«Vi har meddelt EU at vi slutter opp om listeføringene av 11 personer og fire selskaper som EU offentliggjorde 22. mars, etter at vi på vanlig måte fikk formell invitasjon fra EU om tilslutning, skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i UD til avisa.

Fire kinesiske myndighetspersoner og ett statlig kinesisk selskap er blant dem som rammes. De er anklaget for menneskerettsbrudd mot de muslimske uigurene i den kinesiske Xinjiang-regionen.

Rask gjengjeldelse

Under Natos utenriksministermøte i Brussel tirsdag i forrige uke, dagen etter at EU-sanksjonene ble innført, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB at regjeringen raskt ville avgjøre om Norge skulle slutte seg til sanksjonene.

Også Storbritannia, Canada og USA har innført straffetiltak mot Kina som en reaksjon på behandlingen av uigurene. EUs sanksjoner er de første unionen har innført mot Kina siden 1989.

Den kinesiske motreaksjonen kom allerede samme dag som EUs sanksjoner ble vedtatt. Regjeringen i Beijing innførte sanksjoner mot ti europeiske personer og flere selskaper. En svensk forsker er blant dem som rammes av gjengjeldelsen.

I tillegg har statlig kontrollerte kinesiske medier tilsynelatende igangsatt en kampanje mot flere store vestlige selskaper – blant dem svenske H&M.

– For tidlig å si

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener likevel det foreløpig er usikkert om de norske sanksjonene mot Kina vil få konsekvenser for norske selskaper.

– Dette er ikke uventet, i og med at Norge pleier å følge EU i slike sanksjonssaker. Det er for tidlig å si om dette vil få konsekvenser for norske bedrifter, sier internasjonal direktør Tore Myhre i NHO i en uttalelse til NTB.

I forrige uke ble det klart at det pågikk en kampanje mot store vestlige selskaper både i «vanlige» medier og sosiale medier i Kina. I tillegg til H&M ble Nike, Adidas og Burberry utsatt for skarp kritikk. Bakgrunnen var at selskapene tidligere har uttrykt bekymring for situasjonen i Xinjiang-regionen.

Forsker Hans Jørgen Gåsemyr, som er tilknyttet NUPI og Universitetet i Bergen, mener det ikke er unaturlig at Norge legger seg på samme linje som EU.

– Det ligger ingen automatikk i hvilke reaksjoner som vil komme fra Kina, sier han.

Innreiseforbud

De kinesiske tjenestepersonene som EU har ilagt sanksjoner, får eventuelle eiendeler fryst i EU-land. I tillegg er de ilagt forbud mot innreise til EU.

Etter det NTB erfarer, vil de aktuelle personene også få innreiseforbud og eventuelle verdier fryst i Norge.

Både menneskerettighetsorganisasjoner og flere vestlige land har anklaget Kina for å ha internert over en million mennesker i omskoleringsleirer i Xinjiang. Regjeringen i USA mener kinesiske myndigheter står bak folkemord mot uigurene i regionen.

Regjeringen i Kina har gjentatte ganger avvist dette og i stedet hevdet at innbyggere i Xinjiang får arbeidstrening som bidrar til å motvirke islamsk ekstremisme.

NTB har spurt UD om de er bekymret for eventuelle kinesiske reaksjoner på Norges sanksjoner. Kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen svarer i en epost at «Norge har en konsistent tilnærming til nye listeføringer under EUs sanksjonsregime som Norge har sluttet seg til.»

– Dette er en del av vårt utenrikspolitiske samarbeid med våre europeiske partnere, legger hun til.

Svendsen understreker at regjeringen ønsker å videreføre Norges brede forhold til Kina.