Innenriks

Bussjåfør Øyvind kan miste hver tiende kollega, hvis Ruter kutter så mye som først varslet

En planlagt reduksjon i rutetilbudet fra kollektivselskapet for Oslo og Akershus, Ruter, bekymrer både Fellesforbundet og bussjåfør Øyvind Selnes på Slemmestad.

Nylig ble det avdekket at Ruter planlegger å redusere rutetilbudet i Stor-Oslo med mellom fem og ti prosent fra august 2021. Det gjøres for å dekke inn lavere inntekter som følge av koronapandemien, og fordi man forventer at færre vil reise kollektivt framover.

– Hvis de kutter ti prosent overalt, kan det bety at 20 av de drøyt 200 som er ansatt her på Slemmestad mister jobben, sier Øyvind Selnes.

Kutter der det er verst

Han er plasstillitsvalgt for Fellesforbundet på Vys avdeling på tettstedet Slemmestad i Asker kommune, snaut tre mil utover vestsiden av Oslofjorden fra hovedstaden.

Han sier at det er svært lite de som tillitsvalgte, har fått av informasjon. Det lille han har fått høre, er at det er rutene til Sætre i gamle Hurum kommune, enda lenger ut i fjorden, som først vil bli rammet. Det synes han er merkelig.

– Jeg er ikke overrasket over at det kommer forslag om å kutte, men jeg er overrasket over at de som allerede har et dårlig kollektivtilbud, skal få enda dårligere tilbud, sier han.

Må gjøre det attraktivt

Selnes mener fylkeskommunen og selskapet burde ha mer is i magen. Han sier de heller burde legge press på sentrale myndigheter, slik at selskapene enten får dekket tapte billettinntekter, eller på annen måte får kompensasjon til folks reisemønster er vendt tilbake til det normale etter pandemien.

– Hvis det offentlige legger ned ruter for å spare penger, men må betale dagpenger til bussjåførene, må det jo være bedre å opprettholde rutene, sukker han oppgitt.

Det handler også om at målet må være å få folk til å bruke kollektivt etter koronapandemien.

– Vi må ha et tilbud som gjør det attraktivt å reise kollektivt. Da må bussene gå ofte nok, understreker han.

Kan bli stygge tall

I Fellesforbundet er forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen bekymret. Han frykter at kuttplanene til Ruter kan få smitteeffekt langt utover Oslo og de omkringliggende kommunene.

– Jeg vil jo tro at dersom Ruter rammes, så vil det bare være et spørsmål om tid før resten av landet følger etter. Det er åpenbart at kutt i ruteproduksjon i en viss størrelsesorden, vil bety at det også blir et kutt i antall ansatte. Bare i bussbransjen alene kan det fort bli stygge tall i antall stillinger, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Merkelig signal

At folk reiser mindre kollektivt nå enn før pandemien synes han ikke er rart, men han advarer mot å la reisevanene under pandemien styre det fremtidige kollektivtilbudet.

– I godt og vel ett år har myndighetene snakket om å holde avstand og begrense kollektivtrafikkbruken, men det vil være et merkelig politisk signal å tvinge folk bort fra miljøvennlig transport ved å svekke kollektivtilbudet. Dette rimer heller ikke med de klimamålene vi har satt, understreker Sivertsen.

Ber tillitsvalgte være på vakt

Han ber nå tillitsvalgte og avdelinger over hele landet om å være særlig på vakt mot eventuelt varslede kollektivkutt.

– Sentralt i Fellesforbundet skal vi jobbe mot sentrale politiske myndigheter, men dette avgjøres først og fremst i fylkene og regionene. Derfor må våre lokale avdelinger mobilisere og be myndighetene lokalt om svar på hvilke planer man har for kollektivtransporten i sine områder.

– Dette kan i verste fall stå om veldig mange arbeidsplasser over hele landet, poengterer Dag-Einar Sivertsen.

Prognosene er nedjustert

Pressevakt Sofie Bruun i Ruter, skriver til Magasinet for fagorganiserte at det ikke er besluttet noen tiltak.

– Prognosene er også nedjustert, gitt den store usikkerheten knyttet til hvor lenge pandemien med gjeldende restriksjoner vil vare, forteller hun, uten å ville konkretisere hvilke prognoser Ruter jobber ut fra nå.

Bruun forklarer at selv om pandemien har gitt kollektivtransporten økonomiske utfordringer, og reisemønstrene kan bli annerledes framover, så er Ruters mål at kundene fortsatt skal reise kollektivt.

– Vi må forholde oss til etterspørselen etter kollektivreiser etter pandemien. Samtidig skal vi ivareta den samfunnsfunksjonen som kollektivtrafikken har. Ruter arbeider for å opprettholde tilbudet tilnærmet på dagens nivå i en overgangsfase, slik at befolkningen i Oslo-regionen kan finne sitt reisebehov innenfor en kollektivtrafikk som er attraktiv og har et konkurransefortrinn mot bil.

– Målet er å gjøre kollektivtrafikken like attraktiv som den var før pandemien inntraff, understreker Sofie Bruun.