Innenriks

Skjeggkre i ny bolig gir ikke rett på erstatning, slår Høyesterett fast

Høyesterett mener at funn av skjeggkre i ny bolig ikke nødvendigvis gir kjøper rett til avslag på prisen.

Det er utfallet av domstolens behandlingen av en sak der et ektepar fant skjeggkre i boligen de kjøpte i 2018 utenfor Trondheim. Ekteparet ble først tilkjent rundt 300.000 kroner i prisavslag av lagmannsretten, men selger har nå vunnet fram i Høyesterett, skriver Dagens Næringsliv.

Dommen trekker fram at et skadedyrfirma lyktes i å bekjempe skjeggkrekolonien innen rimelig tid og at boligen ikke har tapt seg i verdi. Det påpekes også at nye bekjempelsesmetoder er blitt utviklet i takt med at skjeggkre er blitt stadig vanligere.

Kjøperne er skuffet over utfallet, sier advokat Johan Ivar Ansnes.

– Samtidig er de tilfreds med at prosessen er over. Det har vært en lang prosess og en stor belastning, føyer han til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: