Innenriks

MDG vil ikke jobbe for EU-medlemskap, men styrke samarbeidet i klimaarbeidet

MDGs landsmøte sa lørdag nei til et forslag om å jobbe for en folkeavstemning om norsk EU-medlemskap, men går inn for å holde fast på EØS-avtalen.

Forslaget ble nedstemt mot 39 stemmer.

Samtidig vedtok partiet å samarbeide tett med EU om utvikling og gjennomføring av klimapolitikken. De vil ta initiativ til et felles mål om et fossilfritt Europa innen 2040. MDG ønsker å knytte Norge til EUs nye klimalov om konkrete utslippsreduksjoner fram mot 2050.

– Vi er et parti som mener internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse klima- og miljøproblemene, og vi er positive til Europa, men det betyr ikke at nå er riktig tidspunkt for å jobbe for norsk EU-medlemskap, sier nestleder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad.

Mer fra Dagsavisen