Innenriks

Frp: – Regelverket om begrenset førerkort praktiseres for strengt

Nå må det ryddes opp slik at flere eldre får geografisk begrenset førerkort, mener Frps Tor André Johnsen.

Store deler av Norge består av grisgrendte strøk. 209 kommuner kan omtales som Utkant-Norge, mener SSB.

Stortingspolitiker Tor André Johnsen er sjokkert og provosert over at det ikke er mer enn om lag 30 som har et såkalt geografisk begrenset førerkort som tillater kjøring på noen få veier i nærmiljøet, selv om Stortinget så langt tilbake som i 2003, fattet et vedtak for å øke bruken av slike førerkort.

– Byråkratiet har ikke fulgt opp det politiske vedtaket. Regelverket praktiseres for strengt. 30 geografisk begrensede førerkort er jo nesten ingenting, sier Johnsen.

– Ikke rot i virkeligheten

Ordningen med slike førerkort er ikke bare ment for eldre. Den er også for personer i andre aldersgrupper som ikke tilfredsstiller de ordinære helsekravene i førerkortforskriften, men som likevel er i stand til å takle et «forholdsvis enkelt trafikkbilde» på en trygg måte.

Statens vegvesen mener like fullt at ordningen bare er aktuell for svært få.

– Dette er en svært begrenset ordning som vi mener ikke bør utvides av hensyn til trafikksikkerheten, uttalte seniorrådgiver Cathrine Håheim Andersen i Statens vegvesen til Dagsavisen tidligere denne uka.

Johnsen misliker sterkt at det «trues» med hensynet til trafikksikkerheten. Han tror ikke at flere eldre med geografisk begrenset førerkort vil gjøre utslag på ulykkesstatistikken.

– Påstanden om at eldre er så trafikkfarlige når de kjører på et begrenset område på bygda hvor det nesten ikke er trafikk, har ikke rot i virkeligheten, sier Johnsen, som mener ulykkesstatistikken er på hans side.

Tor André Johnsen, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité for Frp.

– Handler om livskvalitet

– Debatten om eldre i trafikken har vært unyansert og stigmatiserende, og den viser at et snevert og teoretisk fagmiljø i Vegdirektoratet har sjokkende mye makt, fortsetter Johnsen.

– Jeg vil oppfordre samferdselsminister Knut Arild Hareide til å rydde opp i dette og sørge for at eldre bosatt i grisgrendte strøk får muligheten til å kjøre til butikken for å handle mat selv og til å opprettholde et visst sosialt nettverk ved å kunne besøke venner og kjente. Dette handler om livskvalitet og om å beholde livsgnisten.

I Dagsavisens første artikkel om geografisk begrenset førerkort, beskrev vi alle hindrene som må forseres for å kunne få et slikt førerkort. Både Statsforvalteren, Vegvesenet, Vegdirektoratet og politiet må involveres opptil flere ganger.

– Jeg vet ikke om jeg hadde orket å søke selv, selv om jeg bare så vidt har passert 50 og er ved både god psykisk og fysisk helse, responderer Johnsen på dette.

– Mange eldre har jo ikke egen PC og gikk på skole under krigen. Bare med det ekskluderes nok mange fra muligheten til å få et geografisk begrenset førerkort, tror han.

– Må skjerpe seg

Johnsen kan også fortelle om mange henvendelser fra eldre som fortviler over hvor vanskelig tilværelsen har blitt etter at førerkortet er inndratt av helsemessige årsaker, blant annet fordi de ikke har bestått kognitive tester.

– Saken vi fikk vedtatt i Stortinget i februar sammen med Ap og SV, om å fjerne kravet om helseattest, vil sørge for at det blir mye bedre for eldre som bor på bygda. Vi vil likevel følge opp dette overfor Hareide. Byråkratene i Vegdirektoratet må skjerpe seg, sier Johnsen.

– Hvor mange tror du geografisk begrenset førerkort kan være aktuelt for?

– Det er vanskelig å anslå, men dette er en sak som angår veldig mange, svarer Johnsen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.