Innenriks

Langt flere kvinner enn menn melder om bivirkninger av koronavaksiner

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor det er sånn, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

Sykepleiere fra Bærum kommune fyller sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum.

Torsdag ettermiddag publiserte Legemiddelverket en ny rapport om meldte bivirkninger av koronavaksiner. Legemiddelverket har så langt mottatt 9.200 meldinger. Av disse er 4.664 behandlet. Hele 3.853 av disse igjen gjelder kvinner, mens 811 gjelder menn. Det vil si at rundt 80 prosent av alle behandlede meldinger gjelder kvinner.

Saken fortsetter under videoen

En åpenbar forklaring på den store forskjellen er at flere kvinner enn menn har fått vaksine. Blant beboere på sykehjem er det langt flere kvinner, og det samme er tilfellet blant helsepersonell, som også har vært en prioritert gruppe. Men det forklarer ikke alt.

– Det er dobbelt så mange kvinner som menn som har fått vaksinen, men det er mer enn fire ganger flere kvinner enn menn som har meldt om bivirkninger. Så det er uten tvil en overhyppighet blant kvinner til å rapportere om bivirkninger – enten direkte eller via helsepersonell, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

Kvinner melder generelt oftere om bivirkninger

Ifølge Legemiddelverket er det ikke noe nytt at flere kvinner enn menn melder om bivirkninger etter å ha tatt legemidler. Av alle bivirkninger som blir meldt inn, er det rundt 60 prosent som gjelder kvinner.

– Kvinner er ofte flinkere til å kontakte helsevesenet, så det er en skjevhet der også, sier Pernille Harg, seniorrådgiver i Legemiddelverket.

Hun sier at det ser ut til at kvinner og menn i hovedsak får samme typer reaksjoner av koronavaksinene.

– Men vi har ikke gjort et vitenskapelig arbeid på dette, og vi har fortsatt en del meldinger som ikke er ferdig behandlet. Det er vanskelig å si noe mer om dette før vi har et mer totalt bilde, sier Harg.

Dagsavisen har også vært i kontakt med Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, som skriver dette i en e-post:

– Forklaringen er delvis at det er vaksinert flere kvinner enn menn og delvis at de vaksinerte kvinnene i gjennomsnitt er yngre. Vi regner med at reaksjonene på vaksinasjon er større blant yngre.

Studier om bivirkninger fra utlandet

At flere kvinner enn menn melder fra om bivirkninger etter koronavaksiner, er også en trend i andre land.

Forskere ved de amerikanske smittevernmyndighetene CDS (Centers for Disease Control and Prevention) har analysert data fra de første 14 millionene vaksiner som ble gitt til amerikanerne. Det viste seg at nesten 80 prosent av meldte bivirkninger gjaldt kvinner, selv om bare litt over 60 prosent av vaksinene var gitt til kvinner, skriver avisen The New York Times.

Forskerne rapporterte også at det nesten bare er kvinner som har fått den svært sjeldne, men alvorlige bivirkningen allergisk sjokk (anafylaksi), som er en akutt og livstruende allergisk reaksjon. Alle de 19 som fikk en slik kraftig reaksjon etter å ha tatt Moderna-vaksinen, var kvinner. Når det gjelder Pfizer-vaksinen, fikk 47 personer allergisk sjokk. 44 av dem var kvinner.

Forskere som The New York Times har snakket med, er ikke overrasket over at kvinner melder om kraftigere bivirkninger enn menn.

– Denne kjønnsforskjellen er helt i samsvar med tidligere rapporter om andre vaksiner, sier Sabra Klein, mikrobiolog og immunolog ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Til avisen sier hun at det ikke bare er dårlig nytt for kvinner at de får en kraftig immunrespons, fordi det er et tegn på at vaksinen fungerer og vil gi god beskyttelse.

Avisen har også snakket med forskere om hva som er forklaringen på at kvinner får kraftigere immunreaksjon enn menn. Forskning har vist at særlig unge kvinner produserer mer antistoffer når de får vaksiner mot ulike virussykdommer. Forskere tror dette kan skyldes en biologisk effekt som har sammenheng med kjønnshormoner.