Innenriks

Påtalemyndigheten ber om fire års fengsel for den IS-tiltalte kvinnen

Aktor mener at den IS-tiltalte kvinnen visste hva hun gikk til da hun reiste til Syria i 2013. – Dette var hennes måte å utøve jihad, sier aktor Geir Evanger.

Av Anders R. Christensen

– Vi mener at hun har vært en deltaker i ISIL over mange år, og at hennes bidrag har vært å legge til rette for den neste generasjon og ta vare på ektemannen. Dette har vært viktig for ISILs statsbygging og opprettholdelse av organisasjonen, sier Evanger til NTB.

Tirsdag la han, sammen med politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST, ned en påstand om fire års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å ha deltatt i en terrororganisasjon.

Kvinnen reiste i februar 2013 til Syria for å slutte seg til sin ektemann Bastian Vasquez, som da var fremmedkriger for den al-Qaida-tilknyttede grupperingen Nusrafronten og senere IS. Hun ble værende i IS-kontrollert område fram til mars 2019 da hun ble hentet av kurdiske styrker og brakt til Al Hol-leiren.

Påtalemyndigheten mener hele denne perioden må regnes som straffbar.

– Reiste frivillig til Syria

– Hun reiste helt frivillig til Syria, og dette valget har etter påtalemyndighetens syn svært mye å si for straffansvaret, sa Evanger i sin sluttprosedyre i rettssal 250 i Oslo tingrett tirsdag.

Han sier til NTB at det å slutte seg til IS for et kort opphold i seg selv bør gi en straff på tre år og seks måneder.

– Så har vi sagt at det at det ble et langt opphold ville være straffeskjerpende, og at man da nådde et nivå på fem år, som kanskje kunne ha vært enda høyere, men at loven må reserveres for bidragsytere som har hatt en mer sentral rolle enn hun har hatt, sier Evanger.

Samarbeidet med PST

Kvinnen har etter at hun ble hentet til Norge i januar i fjor vært i ti avhør med PST, og har under rettssaken forklart seg om hvorfor hun reiste til Syria og om tiden der.

– Vi mener at hun har gitt en forklaring som har opplyst saken. Den har ikke vært avgjørende for skyldspørsmålet, og i tillegg har hun gitt informasjon som er av interesse for PST, sier Evanger, som understreker at kvinnen ikke har gitt noen uforbeholden tilståelse.

Han mener også det er formildende at kvinnen forsøkte å komme seg ut av Syria, men at hun ble hindret i dette.

– Tiltalt for å være kone og mor

I Syria var kvinnen hjemmeværende kone for den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez og senere to andre IS-tilknyttede menn. Hun fikk to barn mens hun bodde i de IS-kontrollerte områdene.

Under sin prosedyre sa Evanger at saken er spesiell.

– Dette er den første saken hvor noen, satt litt på spissen, er tiltalt for å være kone og mor, sa statsadvokaten.

Han er likevel klar på at den tiltalte og andre IS-kvinner har hatt en viktig rolle i organisasjonen. Strafferammen for deltakelse i en terrororganisasjon er inntil seks års fengsel.

– Det å ha den rollen som tiltalte her har hatt, mener vi at skal straffes mildere enn fremmedkrigerne, men ikke nødvendigvis så veldig mye mildere, sier Evanger.

– Dette var hennes måte å utøve jihad, sier aktoren.

Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, ville tirsdag ikke kommentere aktors påstand. Han holder sin avsluttende prosedyre onsdag, på rettssakens siste dag.

Nyeste fra Dagsavisen.no: