Innenriks

Nesten halvparten vet ikke om dette skattekravet

Skattemyndighetene krever at du fører opp inntekt og formue i utlandet i skattemeldingen, men det er nesten halvparten av nordmenn uvitende om.

Skatteetaten har undersøkt hva folk vet om skatten, og kun 55 prosent svarer at du alltid skal rapportere inntekt og formue i utlandet. En tredel sier de ikke vet, mens 11 prosent feilaktig tror det ikke må føres opp.

– Det blir mer og mer vanlig å ha inntekt eller formue i et annet land når folk lever mer internasjonalt. Det gjelder både de med personlig tilknytning til et annet land, men også nordmenn som har hatt oppdrag for en utenlandsk arbeidsgiver, studert i et annet land, eller kjøpt en feriebolig i utlandet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Også mindre beløp må registreres i skattemeldingen, også om det er betalt skatt for beløpet i utlandet.