Innenriks

Tredje rullebane på Oslo lufthavn ikke med i NTP – flyplasser i nord prioriteres

Samferdselsministeren mener usikkerhet etter koronapandemien gjør at man ikke kan ta beslutning om Gardermoen, men prioriterer to nye lufthavner i Nordland.

[object Object]

Det har lenge vært diskusjoner om å utvide Oslo lufthavn, Gardermoen med én rullebane, men prosjektet kom ikke med i nasjonal transportplan for 2022–2033.

– Regjeringen vil arbeide videre med en strategi for norsk luftfart og herunder komme tilbake med vurderinger knyttet til spørsmålet om båndlegging av areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen, skriver regjeringen i stortingsmeldingen.

Til NTB forklarer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at koronapandemien gjør at det blir feil å ta en beslutning om utvidelse av Gardermoen.

– Hvisvi skal ta lærdom av pandemien og utviklingen, så har vi sett et betydeligskifte med nedgang i luftfart, det er det ingen tvil om, men jeg tror også det er fortidlig å konkludere med langsiktige effekter, sier Hareide.

– Nedgangen kan bli varig

Han peker på at selv om mange nok vil bruke fly for å reise på ferie når muligheten åpner seg igjen, kan det bli en varig nedgang i luftfarten på grunn av mindre forretningsorientert trafikk, fordi flere vil foretrekke digitale møter.

Nyheten får Lan Marie Berg og Miljøpartiet De Grønne til å juble.

– I en ellers eksosgrå motorveiplan er det et lite lyspunkt at regjeringen åpner for å skrote planene om en tredje rullebane på Gardermoen. Det er gode nyheter for klima og miljø, men det hjelper lite når regjeringen samtidig reduserer ambisjonene for jernbaneutbygging kraftig, sier hun til NTB.

Byutvikling i Bodø

I NTP er det satt av fem milliarder kroner til luftfart. De er i hovedsak satt av til ny flyplass i Mo i Rana, samt flytting av flyplassen i Bodø.

En rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra Avinor har konkludert med at en ny flyplass i Mo i Rana ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Rapporten viser til milliardtap. Det har også vært sprikende konklusjoner om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til den nye lufthavnen i Bodø.

– Ja, men den ene flyplassen handler i realiteten om et byutviklingsprosjekt i Bodø. Vi må gjøre noe med Bodø lufthavn uansett, og ta den beslutningen nå. Vi må bruke mange milliarder også om vi velger å la Bodø lufthavn bli på samme sted, sier Hareide.