Innenriks

Erna Solberg etterforskes for brudd på koronaforskriften

Politiet har besluttet å starte etterforskning av statsminister Erna Solbergs bursdagssamling på Geilo for mulig brudd på koronaforskriften.

– Vi ser på mulige brudd på enten lokale eller nasjonale smittevernforskrifter. Vi skal se på og klargjøre om det skal komme en strafferettslig reaksjon på forholdene som har skjedd, sier leder Øyvind Aas i driftsenhet Buskerud i politiet til NTB.

Han tør ikke love når etterforskningen er ferdig, men at de trolig ikke blir ferdige i løpet av helgen. Det er heller ikke avklart om statsministeren skal avhøres.

– Det er for tidlig å si hvem som blir innbefattet i etterforskningen.

20.000 kroner er det veiledende bøtenivået for brudd på regler om møteforbud når privatpersoner arrangerer. For deltakere er bøtenivået 10.000 kroner, ifølge Riksadvokatens midlertidige direktiv.

Solberg samlet ifølge NRK familien to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Hun har beklaget at det skjedde. Samlingene var på Geilo i vinterferien.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norsk folk, burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Solberg torsdag.

Beklager

Hun sier familien dro på restaurant i den tro at det var den beste måten å ivareta smittevernet på.

– Så har vi i ettertid, etter at NRK stilte meg spørsmålet om ikke dette var et arrangement, sett at det var i strid med forskriften. Det har jeg bare lyst til å beklage, uttalte Solberg, som kom med en lang forklaring på Facebook etter medieomtalen torsdag kveld.

Dagen etter restaurantbesøket samlet storfamilien på 14 seg, inkludert Erna Solberg, i en leid leilighet hvor de spiste sushi. Dette strider mot de nasjonale anbefalingene, men det er også stilt spørsmål ved om dette også er et brudd på forskriften.

– Det er et brudd på anbefalingen om at vi ikke skulle være mer enn ti stykker, sa statsministeren selv da hun gjestet Debatten i NRK torsdag kveld.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til VG at han ikke kjenner alle detaljene, men sier statsministeren ikke har brutt en forskrift, men et råd.

Professor: – Utvilsomt brudd

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier imidlertid til NRK at han mener sushimiddagen er et klart og utvilsomt brudd på koronaforskriftens paragraf 13, som definerer hva myndighetene anser som et arrangement:

«Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller», heter det.

– Jeg mener at en leid leilighet uten tvil går under denne definisjonen. Da mener kanskje Solberg at noen som leier et hus eller en leilighet og inviterer 100 personer bare trosser anbefalinger? spør Marthinussen.

I Norge er det kun kongen og diplomater som er fullstendig fritatt for rettsforfølgning, mens statsministeren altså risikerer å bli straffet for lovbrudd.

Restauranteier: – Eskalert voldsomt

Politiet kan foreløpig ikke si om restauranten statsministerens familie besøkte på fredagskvelden også etterforskes.

– Hvis jeg har gjort en feil, så må jeg jo beklage det. Men jeg synes ærlig talt dette har eskalert noe voldsomt, sier Berit Kongsvik, som eier og driver restauranten Hallingstuene på Geilo sammen med mannen, Frode Aga, til Aftenposten.

Hun er lei og frustrert over alt oppstyret etter Solberg-familiens besøk hos dem.

– Vi tenkte overhodet ikke over at gruppen som kom var tre personer mer enn det reglene tilsa. De satt jo i tre kohorter på tre forskjellige bord. Det er så mye regler å forholde seg til. Det er ditten og datten, A og B og masse tall. Det forandrer seg hele tiden, sier Kongsvik.

Nyeste fra Dagsavisen.no: