Innenriks

Ingen hastetiltak for nedstengte Viken-bedrifter tirsdag

Bedrifter i Viken-regionen ble stengt ned på få timers varsel tirsdag og har bedt om hastetiltak fra regjeringen. Det kommer ikke tirsdag, får NTB opplyst.

Norge — NTB har stilt Arbeids- og sosialdepartementet spørsmål om det er aktuelt å endre reglene for hvor mange dager arbeidsgiver må dekke lønn ved permitteringer. Det krever NHO, bedrifter og Frp at regjeringen gjør umiddelbart.

Departementet svarer at ordningene vurderes fortløpende, og at perioden er kuttet fra 15 til 10 dager sammenlignet med før pandemien. Bedriftene ber om at denne kuttes til to dager, slik den var i fjor vår da Norge stengte ned.

– Vi må se alle de tiltakene og ordningene som treffer bedrifter og arbeidsplasser i sammenheng, sier statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet.

Han viser til at kompensasjonsordningen for næringslivet og ordningen med tilskudd til kommuner med høy ledighet kan bøte på ulempene ved smitteverntiltak. (NTB)