Innenriks

60 prosent av koronasyke sliter med senvirkninger

En norsk studie om senvirkninger etter koronasykdom viser at 60 prosent av dem som blir syke, sliter med senvirkninger. Kvinner rammes oftest.

En norsk studie med over 2.600 personer viser oppsiktsvekkende funn når det gjelder langtidsvirkninger etter covid-19 smitte, melder TV 2. Det er Universitetet i Bergen som sammen med Universitetssykehuset og amerikanske forskere utfører studien.

– Når vi så pasienter etter seks måneder, så vi at over 60 prosent hadde langtidsplager. Vi så at mange mellom 16 og 30 år hadde konsentrasjonsplager, problemer med pust og hukommelsessvikt, sier professor Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen til kanalen.

Studien fra Bergen viser at det er flest kvinner som sliter med senvirkningene.

– Det forsterker jo bare det vi har sagt hele tiden om at covid-19 ikke er som en vanlig influensa, som jo faktisk noen fremdeles sier. Man må legge inn at her er det et betydelig antall som får senvirkninger, sier avdelingsleder og professor ved Akuttmedisinsk avdeling Dag Jacobsen ved Oslo universitetssykehus.

Nyeste fra Dagsavisen.no: