Innenriks

KrF og Venstre vil ha funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov

Funksjonshemmedes rettigheter må inn i norsk lov, mener KrF og Venstre, som nå har fått gjennomslag for å starte arbeidet.

Stortinget skal tirsdag stemme over om FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal inkorporeres i det norske lovverket, skriver TV 2.

Forslaget har blitt stemt ned i Stortinget to ganger tidligere.

– Funksjonshemmede rettigheter er helt sentralt for KrF, og jeg er glad at det nå er enighet mellom regjeringspartiene om dette forslaget, sier parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan.

Også justispolitisk talsperson Solvei Schytz i Venstre sier at de er glade for at regjeringspartiene har gitt grønt lys til prosessen.

– Jeg håper at dette forslaget vil få flertall i Stortinget i dag, sier Schytz.

I 2019 fikk Norge refs av FN for måten Norge behandler funksjonshemmede på. Det forskjellsbehandles og brukes tvang, mente FN.