Innenriks

Kjede gjør mensprodukter billigere – ungdomspartier vil ha politikerne på banen

Det burde være et politisk ansvar å kutte moms på mensprodukter, sier AUF-leder Astrid Hoem. Hun er likevel glad for at Coop Prix nå kutter 25 prosent på alle slike produkter.

På selveste kvinnedagen 8. mars lanserer dagligvarekjeden Coop Prix sin «Mens Club», der de kutter prisene med 25 prosent på alle mensprodukter som en fast medlemsrabatt.

– Det er selvfølgelig ingen hemmelighet at både vi i Coop Prix og andre kjeder bruker kampanjer i markedsføringen vår. Men dette er også en sak vi virkelig brenner for. Vi er opptatt av å bidra til å utjevne forskjeller. Så denne lanseringen handler om å bidra til åpenhet og positive samtaler om mensen. Vi synes det er veldig rart at det i 2021 fortsatt er stigma rundt det, sier kjededirektør Ingjerd Vestengen til Dagsavisen.

Initiativet får skryt av flere, blant dem AUF-leder Astrid Hoem.

– Jeg synes det er positivt, men jeg må innrømme at det burde vært et politisk ansvar å kutte momsen, og egentlig gjort det gratis med bind og tamponger. Det er bra at Coop gjør det, men målet må være å klare å innføre det politisk, sier hun.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er klar på forventningene framover.

I dag er det moms på 25 prosent på sanitærprodukter i Norge, og flere har tatt til orde for at avgiften bør skrotes eller reduseres.

Ser til New Zealand

Det neste steget bør være å gjøre som New Zealand, mener AUF-leder Hoem. Statsminister Jacinda Ardern kunngjorde tidligere i år at bind og tamponger skal være gratis på skoler i landet.

– Vi vet at kvinner bruker ekstremt mye penger på sanitetsprodukter. De bør være lett tilgjengelig, blant annet på skoler, og gratis. Det er egentlig det neste steget. Det er fint at Coop og andre går i front, men politikken må vise ansvar, sier Hoem.

I fjor vedtok Skottland som første land i verden at mensprodukter som bind og tamponger skal være gratis og tilgjengelig for alle. I flere andre land har det blitt kjempet en kamp for å senke eller bli kvitt moms på slike produkter. I Australia ble avgiften skrotet i 2018, og Tyskland gjorde det samme i 2019.

Momsfritak på bind og tamponger er en av parolene på årets 8. mars-feiring. Ingen skal risikere å ikke ha råd til bind og tamponger, sier Hanne Størset i 8. mars-komiteen i Oslo.

– På den ene siden er dette noe kvinner trenger, den andre er at det er kjempedyrt. Det er helt logisk at det ikke burde vært momsbelagt, sier hun til Dagsavisen.

– Man skulle nesten ikke trengt å argumentere for det. Det er noe bare halvparten av befolkningen trenger, så det er urettferdig at det er sånn, fortsetter Størset.

Hun er ikke med på argumentasjonen om at det ikke bør bli billigere, nettopp siden det bare er rundt halvparten av befolkningen som trenger det. Får de gjennomslag for parolen om momsfritak, vil det være en seier for kvinnekampen, fortsetter hun.

– Vi må ta med både store og små seire. Alt er hard tilkjempet, så alle seire vi får feirer vi med stort bravur.

– Brenner for temaet

Kjededirektør Ingjerd Vestengen i Coop Prix sier de vurderte om priskuttet burde være på plass for alle, men at de valgte å prioritere de 1,9 millioner medeierne sine.

Selv om AUF-leder Hoem støtter initiativet, mener hun det også er en form for markedsføring fra dagligvarekjedens side. Hun trekker blant annet fram valget av kvinnedagen for lanseringen. Vestengen sier det var en diskusjon om når de skulle lansere tiltaket, og at hun har god samvittighet for datovalget.

– Vi ser at vi kan ta opp dette viktige temaet, og vi valgte akkurat kvinnedagen fordi vi brenner for det, fortsetter hun, og trekker fram at like muligheter er noe de har jobbet med over flere år, blant annet innen kvinnefotballen sammen med Obos.

Hun legger til at rabatten ikke er et kortvarig stunt på kvinnedagen, men fast og ikke tidsbegrenset.

– Urettferdig

AUF er ikke det eneste av ungdomspartiene som har gått inn for å overhale systemet for sanitærprodukter. Rød Ungdom programfestet allerede i 2016 at de ønsker gratis sanitærprodukter til alle, mens Grønn Ungdom blant annet vil ha kutt i momsen.

Også Sosialistisk ungdom (SU) vil ha momskutt og gratis sanitærprodukter opp til og med videregående-alder, skriver Framtida. SU-leder Synnøve Kronen Snyen er fornøyd med initiativet som ble lansert mandag.

– Det er kjempebra at mensprodukter blir billigere! Kvinner bruker i snitt 30.000 kroner på mensprodukter i løpet av livet. Det er urettferdig at kvinner må betale dyrt for å ha mensen, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Sosialistisk ungdoms leder Synne Kronen Snyen mener det er urettferdig at kvinner må betale dyrt for å ha mensen.

Veien videre er at det offentlige tar ansvar, og sørger for at det blir gratis å ha mensen i Norge, mener Snyen.

– SU vil opprette en ordning der man kan bestille sanitetsprodukter gratis via Helsenorge. Da kan både enkeltpersoner og institusjoner som skoler, sykehus og universiteter ha mensprodukter tilgjengelig for alle som trenger det.

Vil ta tak i systemet

Unge Høyre er på sin side mot både momskutt og å gjøre mensprodukter gratis, sier leder Ola Svenneby.

– Det er strålende hvis Coop vil bruke penger på det, det er bare å kjøre på for vår del. Det er en bra måte å gjøre det på, fortsetter han.

Svenneby sier at han ikke går med på at det handler om feminisme, og mener det er lett å kle markedsføring opp som en politisk sak. Han mener samtidig at det er et selvstendig poeng å gjennomgå hele momssystemet i Norge, uten å peke på en og en ting. Svenneby trekker fram at det blant annet er moms på medisiner, og at det også der ikke er sånn at hele befolkningen bruker det.

– Det er ikke mulig for politikere å til enhver tid peke ut ting i momssystemet. Det bærer galt av sted; hva er viktigere enn det andre. Det er best med en flatest mulig moms, fortsetter han.

Unge Høyre, her ved leder Ola Svenneby, er mot både momskutt og å gjøre mensprodukter gratis.

I fjor sa statssekretær Magnus Thue i Finansdepartementet til TV 2 at han ikke mener det bør innføres momsfritak på bind og tamponger.

– Moms på varer og tjenester er først og fremst med på å finansiere velferden vår. Derfor skal vi være forsiktige med å innføre nye unntak og egne satser. Vi ønsker derfor ikke å uthule momssystemet med flere unntak for det som isolert sett kan være gode formål, sa han da.

Flere titalls tusen

Det varierer hvor mye penger hver og enkelt bruker på mensprodukter. Det finnes også alternativer til bind og tamponger, som menskopp eller spesiallaget undertøy.

I en amerikansk undersøkelse utført på vegne av selskapet INTIMINA i fjor, svarte halvparten av de spurte at de hadde opplevd fattigdom relatert til menstruasjon, ifølge USA Today.

På verdensbasis anslås det at rundt 500 millioner lever i mensfattigdom, skrev historiker og professor emeritus i utviklingsstudier ved OsloMet, Tore Linné Eriksen, i Klassekampen i fjor. Det handler både om økonomi og mangel på steder som kan gi hvile og vern om privatlivet.

Koronapandemien har forverret situasjonen for mange. Valget kan stå mellom å kjøpe mat eller mensartikler.

En mann går foran et veggmaleri om menstruasjon i India i 2019.