Innenriks

Få kvinner er oppfinnere i Norge

Kun 6,1 prosent patentsøkte oppfinnelser i fjor hadde kvinnelig oppfinner. Det er en svak nedgang fra tidligere år, ifølge nye tall fra Patentstyret.

I fjor fikk Patentstyret inn 1.444 søknader. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

Kun 6,1 prosent av søknadene kom fra kvinnelige oppfinnere, noe som er en ørliten nedgang sammenlignet med 2019. Da lå tallet på 6,3 prosent, mens for 2018 var tallet 7,2.

De siste fem årene (fra 2016 til 2020) er det høyest kvinneandel innen kjemi og metallurgi. Her er over 17 prosent av oppfinnerne kvinner, noe som er langt over snittet på 7 prosent for disse årene.

Lavest er andelen kvinnelige oppfinnere innen området som favner motorer, maskiner, belysning med mer. Her er andelen bare 2,3 prosent gjennom samme periode.