Innenriks

WHO har siden november anbefalt vaksineprioritering av smitteutsatte byer

Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden november anbefalt Norge å prioritere vaksinering i smitteutsatte byer først, melder Aftenposten.

For over tre måneder siden mente WHO at land med sporadiske smittetilfeller og klynger av smitte, en situasjon Norge er i nå, skal prioritere å vaksinere områder med høy smitte og forventet høy smitte, skriver avisa.

I stedet for ble vaksinene, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), fordelt likt utover landet, basert på antall innbyggere i prioriterte grupper.

Denne strategien ble laget før nyttår, da smittesituasjonen var en annen.

– Vi mener vi har forholdt oss til WHOs anbefalinger. Den er ikke entydig relevant med situasjonen i Norge. Vi har gjort egne vurderinger. Vi gjorde det vi i desember mente ville spare flest liv i Norge, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Han sier at FHI ikke tar selvkritikk på vurderingene gjort da, for situasjonen siden november og desember er forandret.

– Vi velger strategien vi tenker er best i Norge. WHOs anbefaling er retningsgivende. Vi må tilpasse den lokalt i hvert land.