Innenriks

Oslo SV etterlyser lik behandling av tog og T-bane

T-banen i Oslo frakter flere passasjerer enn toget i hele Norge. Likevel er staten langt mer gavmild med toget enn T-banen ved investeringer, påpeker Oslo SV.

– Når regjeringen nå sier at den vil bygge Ringeriksbanen, er det klart at staten tar 100 prosent av regningen. Men når det skal bygges ny T-banetunnel i Oslo, vil staten bare dekke 50 prosent av den investeringen, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder av Oslo SV.

40 millioner flere

Hun mener det må bli slutt på denne forskjellsbehandlingen og at både ny T-banetunnel i Oslo og andre viktige kollektivinvesteringer i storbyene, må fullfinansieres av staten på samme måte som alle store jernbaneinvesteringer. Under Oslo SVs årsmøte denne helgen, vil hun være med på å fremme et forslag om dette.

Eidsvoll synes det er rart at T-banen i Oslo og jernbanen ikke allerede er sidestilt på denne måten, med tanke på bruken av de to transportmidlene.

– I 2019, som var et rekordår for jernbanen, reiste 80 millioner med toget i Norge. Samme år reiste nær 120 millioner med T-banen i Oslo, altså hele 40 millioner flere, forteller Eidsvoll.

Mindre bompenger

Da Bane Nor kommenterte de rekordhøye passasjertallene for jernbanen i 2019, ble det pekt på at antallet passasjerer hadde økt med 18 millioner siden 2012. Dette ble forklart med ikke minst et langt bedre togtilbud takket være investeringer i infrastrukturen på mange milliarder kroner. Det ble også spådd en videre vekst i passasjertallene i årene som kommer, blant annet som følge av «bilister som parkerer bilen og heller velger det klimavennlige toget.»

En slik endring vil paradoksalt nok kunne være til ulempe for andre kollektivløsninger, som T-banen i Oslo. For hvis biltrafikken går ned, vil det også bli mindre bompenger som kan være med på å finansiere ny og nødvendig infrastruktur, som en ny T-banetunnel.

– Hvis staten begynner å fullfinansiere slike kollektivinvesteringer, blir vi i mindre grad avhengig av bompengene, påpeker Eidsvoll.

Fordel for flere byer

I den samme perioden som antallet reisende med toget økte med 18 millioner, økte antallet reisende med T-banen i Oslo med hele 37 millioner, går det fram av Ruters årsrapporter. I 2012 var det nemlig 82 millioner reisende med T-banen, mens det var 119 millioner i 2019.

En ny T-banetunnel vi gi økt kapasitet gjennom Oslo sentrum, og vil åpne for flere og hyppigere avganger på hele T-banenettet som omfatter over 100 T-banestasjoner. Men det må også graves dypt i lommene for å få denne tunnelen på plass. Et foreløpig anslag fra Ruter tilsier at godt over 17 milliarder kroner må skaffes til veie.

Men med en realisering av Oslo SVs forslag, kan overføringene fra staten til storbyene bli langt større enn som så.

– Det er skinnegående transport i flere byer enn i Oslo, som bybanen i Bergen, og i Stavanger og Trondheim har de superbuss hvor det er bygd egne traseer for disse bussene.

Det nevner Eidsvoll som eksempler på andre kollektivtilbud hvor staten bør betale 100 prosent av regningen, når kapasiteten utvides ved nye og dyre investeringsprosjekter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.