Oslo

Anbefaling om stans i skolerevyene i Oslo

Utdanningsadministrasjonen i Oslo ber om at alt revyarbeid ved de videregående skolene i kommunen avlyses, ifølge et infoskriv til elever ved Foss videregående.