Innenriks

Viggo Kristiansen blir ikke løslatt – statsadvokaten peker på domstolen

Statsadvokaten vil ikke ta stilling til Viggo Kristiansens begjæring om løslatelse. Han mener 41-åringen må ta begjæringen til retten.

Av Steinar Schjetne - NTB

– En uke fra eller til betyr ikke så mye, sier Viggo Kristiansen i en kommentar som hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin, har formidlet til NTB.

Kristiansen har nå sonet forvaringsdommen i snart 21 år – uten å begjære seg løslatt. Det var først etter at Gjenopptakelseskommisjonen kom til at saken mot ham skulle gjenåpnes og han fikk innsyn i begrunnelsen, at han fikk troen på at han kunne bli frifunnet. Da valgte han også for første gang å be om å bli sluppet ut, i en begjæring sendt påtalemyndigheten.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder understreker overfor NTB at han mener det er retten som må prøve begjæringen om løslatelse, såfremt ikke påtalemyndigheten faller ned på at Kristiansen må bli å frifinne i en gjenåpnet rettsbehandling av Baneheia-saken.

– Hvis påtalemyndigheten faller ned på frifinnelse, er det ikke lenger noen dom å fullbyrde, sier Holmen til NTB.

Les også: Han ble dømt for å ha solgt våpen til Kristin Kirkemo (+)

Ikke overraskende

Advokat Sjødin er ikke overrasket over at Kristiansen må finne seg i å bli sittende på Ila fengsel og forvaringsanstalt inntil videre.

– Selv om vi mener statsadvokaten kunne avgjort dette selv, har vi forståelse for at man ønsker å bruke litt tid på avgjørelsen, sier han i en epost til NTB.

I brevet Holmen sendte forsvareren onsdag, som også NTB kjenner innholdet i, skriver Holmen at det for påtalemyndigheten anses å være en nær sammenheng mellom spørsmålet om løslatelse og spørsmålet om hvordan den gjenåpnede saken skal håndteres videre fremover.

– Konkret må påtalemyndigheten ta stilling til om det skal gjennomføres en ankeforhandling med bevisførsel eller om påtalemyndigheten skal samtykke i at lagmannsretten avsier frifinnende dom uten ankeforhandling, skriver han.

Les kommentar: «En av norgeshistoriens grusomste drapssaker kan også være et av våre verste justismord»

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vil ikke løslate nå

Viggo Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har hele veien nektet straffskyld.

Holmen skal i løpet av kort tid sende sin innstilling om den gjenåpnede saken til Riksadvokaten. Han viser til at det ligger til retten å beslutte hvorvidt Kristiansen skal løslates. Han skriver at «og slik saken ligger an, er det på det nåværende stadium ikke gitt at domstolen vil benytte sin myndighet til å beslutte løslatelse.»

– I en slik situasjon er det ikke aktuelt for påtalemyndigheten å foregripe domstolens avgjørelse ved å trekke fullbyrdelsesordren i saken, sier førstestatsadvokaten.

Spørsmålet om hvilken domstol som skal behandle den gjenåpnede straffesaken, ligger hos Høyesterett og er ennå ikke avgjort. Det er denne domstolen som også skal ta stilling til fengslingsbegjæringen, hvis Kristiansen velger å ta den til retten. (NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.