Innenriks

Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå – statsadvokaten varsler snarlig beslutning

Viggo Kristiansen blir ikke løslatt i dag, selv om saken hans skal behandles på nytt. Statsadvokaten vil ta stilling til kravet hans «i løpet av noen dager».

Bilde 1 av 2

Av Steinar Schjetne

– Vi har sagt at vi ikke på eget initiativ vil løslate ham, men når det nå kommer en selvstendig begjæring, skal vi vurdere og ta stilling til den. Behandlingen vil bli prioritert, og vi har ambisjon om å treffe en avgjørelse i løpet av noen dager, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen ved Agder statsadvokatembeter til NTB.

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen sendte i helga sin begjæring om løslatelse til statsadvokatembetet i Agder, etter at han torsdag fikk medhold i Gjenopptakelseskommisjonen om at saken hans skal gjenopptas. Kommisjonen har funnet flere svakheter ved bevisene mot Kristiansen, og flertallet mener det er en rimelig mulighet for at han ville blitt frifunnet, hvis retten hadde fått forelagt seg de opplysningene som er lagt fram i forbindelse med gjenopptakelsesbegjæringen.

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, men har så langt ikke villet begjære seg løslatt fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld.

– Grunnleggende feil dom

– Man kan ikke bruke en dom som er bevist uriktig, som grunnlag for tvangstiltak mot en innsatt. Derfor skal ikke Kristiansens begjæring om løslatelse behandles langs ordinære linjer for prøveløslatelse fra forvaring. Hvis statsadvokaten er enig, kan Kristiansen bli løslatt med en gang, sier Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt. Sjødin mener kommisjonens beslutning innebærer at det er plikt til å løslate ham.

NTB er kjent med innholdet i begjæringen som ble sendt til Agder statsadvokatembete søndag kveld. Kristiansens advokat viser til at kommisjonens flertall har vurdert tre hovedelementer – DNA-beviset, telefonbeviser og Jan Helge Andersens forklaring. De mener bevisene mot Kristiansen er svekket, og telefonbeviset for ham styrket.

Veien videre går langs et av tre spor – avhengig av hvordan førstestatsadvokat Holmen vurderer begjæringen om løslatelse og grunnlaget for fortsatt å skulle holde Kristiansen i fengsel.

Tre alternativer

* Påtalemyndigheten kan motsette seg begjæringen om løslatelse. Da vil Kristiansen måtte fremme den for en domstol og få rettens vurdering og beslutning. Dette vil i så fall være den samme lagmannsretten som skal behandle den gjenåpnede straffesaken.

* Hvis derimot Holmen sier seg enig i løslatelsesbegjæringen, kan Kristiansen spasere ut av fengsel på dagen, slik også advokat Sjødin legger til grunn.

Det er Høyesterett som skal oppnevne en ny lagmannsrett, og vil starte dette arbeidet så fort beslutningen om gjenopptakelse er oversendt fra kommisjonen. Etter det NTB forstår, vil Høyesterett gi spørsmålet ekspeditt behandling.

* En tredje mulighet, som nå er mest av det teoretiske slaget, er at Kristiansen på ordinært vis begjærer seg prøveløslatt. Da vil spørsmålet komme opp for en domstol og underlegges bevisførsel, blant annet knyttet til hans mentale tilstand og om han fortsatt er for farlig til å slippes ut i samfunnet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen