Innenriks

Dette er Høies nye ABC i kampen mot korona

Ring 1 og 2 blir til nivå A, B og C i den nasjonale koronakampen. Det innebærer at videregående skoler ikke lenger kan stenges med et pennestrøk.

Saken er oppdatert

AV: Snorre Schønberg / NTB

Statsminister Erna Solberg (H) varslet fredag at regjeringen vil skrote ringsystemet ved koronautbrudd. De nye tiltaksnivåene blir A, B og C.

Det blir dermed kun tre tiltaksnivåer, som det tidligere var fire av. Av endringene som gjøres, er at videregående skoler ikke lenger automatisk blir stengt i tiltaksnivå A, men at kommunene selv må gjøre en vurdering.

I tillegg endres reglene for blant annet kjøpesentre, tro- og livssynshus og treningssentre.

–Vi har lyttet til kritikken om at systemet har vært for komplisert å forstå, og forenkler og forbedrer derfor ordningen, sier helseminister Bent Høie (H).

I tillegg til ABC, vil det fortsatt bli snakk om skoler på rødt, gult og grønt nivå. Trafikklysmodellen for skolene påvirkes ikke av hva de overordnede nasjonale tiltaksnivåene heter.

Les også: Vaksinerte israelere kan nå gå på konsert

Fortsatt mulig med nasjonale tiltak

Han understreker at det fortsatt vil være behov for at regjeringen beslutter regionale tiltak. Det skal gjøres i situasjoner der det er behov for en rask og koordinert prosess i en uoversiktlig situasjon på grunn av et større utbrudd.

Ringsystemet som ble innført i forbindelse med mutantutbruddet i Nordre Follo i slutten av januar skrotes for godt.

Men fremgangsmåten blir den samme som tidligere, jo mer alvorlig utbruddet er, jo strengere tiltaksnivå får kommunene.

Regjeringen skriver i en pressemelding at erfaringene med de regionale tiltakene i all hovedsak har vært gode.

De nye tiltaksnivåene er endret slik at kommunene i større grad må innføre egne, lokale tiltak selv. Det gjøres fordi regjeringen erkjenner at tiltakene er en stor belastning, særlig for barn og unge.

– Blant annet vil det i utgangspunktet være kommunene selv som vurderer om barnehager og skoler skal gå over til rødt nivå, sier Høie.

Les også: «Funkygine» om koronatrøttheten: – Jeg er inne i en periode av gradvis forfall (+)

Dette er nytt i de nye tiltaksnivåene:

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler: Vurderinger om tiltaksnivå i skoler skal som regel avgjøres lokalt. Regjeringen vil likevel fortsatt kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå.
* Videregående skoler: Det blir ikke lenger automatisk stengte skoler i tiltaksnivå A, dette må kommunene selv fatte vedtak om hvis det er aktuelt.
* Universiteter, høyskoler og fagskoler: I tiltaksnivå C kan lesesaler og bibliotek holdes åpent. Det tillates undervisning i grupper med inntil ti personer.
* Tros- og livssynslokaler: I tiltaksnivå A kan det holdes åpent for sjelesorg og annen lignende en til en-kontakt med sjelesørger, prest, diakon, forstander og lignende. Begravelser og bisettelser er unntatt fra arrangementsforbudet. I nivå B kan tros- og livssynshus holde åpent, inntil 20 personer kan delta på seremonier.
* Treningssentre: Kan holde åpent for rehabilitering og individuell opptrening eller mindre grupper i tiltaksnivå B, og helt åpent for kommunens innbyggere i tiltaksnivå C.
* Varehus og kjøpesentre: I tiltaksnivå A blir bosatte i kommunen bedt om ikke å dra til åpne kjøpesentre i nabokommuner. I nivå B og C kan kjøpesentre holdes åpent.
Endringene trer i kraft tirsdag 23. februar.

Les også: – Tror vi kan reise normalt internasjonalt først fra våren 2022 (+)