Innenriks

SV: – Nå må vi gi folk på Romerike fred

Nye vaner som følge av koronapandemien, viser at vi ikke trenger en tredje rullebane på Gardermoen, mener SV.

– Det siste året har vist at det går an å kutte i bruken av fly. Mange har blitt mye flinkere til å gjennomføre digitale møter i stedet for å fortsette å fly ofte til og fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for å gjennomføre dagsmøter. Nå er det bare å håpe at det fortsetter på samme måte etter pandemien, sier SVs Lars Haltbrekken.

Les også: Heller mat enn fly

– Glimrende anledning

Nylig skrev Dagsavisen at Avinor nå har jobbet i hele 20 år med sine planer om en tredje rullebane ved Oslo lufthavn Gardermoen. Motstandere av planene forteller at den langvarige uvissheten om hva som blir utfallet av saken, er en økende og uutholdelig byrde. Haltbrekken er enig i at det er på tide å få satt punktum, og han vet også hvordan dette kan gjøres.

– Behandlingen av klimameldingen er en glimrende anledning til å stanse rullebaneplanene, sier Haltbrekken.

Klimameldingen skal trolig opp til behandling i Stortinget rett etter påske, opplyser han.

Både med tanke på utslippet av klimagasser, behovet for jordvern og hensynet til lokalbefolkningen, vil det være fornuftig av Stortinget å skrinlegge en mulig tredje rullebane da, mener han.

– Nå må vi gi folk på Romerike fred, sier Haltbrekken.

Les også: Flyskam brer seg i Norge

Håper pandemien får partiene til å snu

Han håper at erfaringene gjennom koronapandemien kan ha fått partiene som så langt har støttet Avinors planer, på andre tanker.

– Så langt har SV, Sp, MDG og Rødt vært standhaftige motstandere av en tredje rullebane. Også Venstre er imot, så de må også tas med i det gode selskapet, men så langt gjenstår det at Venstre overbeviser de andre regjeringspartiene. Jeg håper at noen partier nå har snudd, slik at vi kan få et flertall for å stanse rullebaneplanene, sier Haltbrekken.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) bekrefter at Venstre er blant rullebanemotstanderne.

– Venstre er mot å bygge ut flere rullebaner på Gardermoen og Flesland, og har gjentatt denne motstanden i forslaget til nytt partiprogram fra programkomiteen jeg ledet, sier Rotevatn.

Samferdselspolitisk talsperson i Venstre, Jon Gunnes, støtter Haltbrekken i at klimameldingen, og ny Nasjonal transportplan som skal legges fram i vår, er gode anledninger til å skrinlegge en tredje rullebane på Gardermoen.

– Vi har ingen behov for en tredje rullebane for ett år siden eller nå. Hvis vi får stort behov har vi muligheter på Rygge og Torp. Områdene som er båndlagt eller tenkt båndlagt bør frigjøres til andre formål, sier Gunnes.

Til spørsmålet om hva regjeringen synes om en tredje rullebane, blir Dagsavisen henvist til Samferdselsdepartementet.

Les også: – Når det gjelder klimaet, er Ryanair det nye kullet

Ap vil ha arealer tilgjengelig 

Men også Arbeiderpartiet har et ord med i laget, og partiets Sverre Myrli er kontant når Dagsavisen spør ham om hva Ap i dag mener om en tredje rullebane, både i lys av koronapandemien og den 20 år lang uvissheten som så mange har måttet leve med.

– Arbeiderpartiet har hele tida ment at det må settes av arealer til en mulig tredje rullebane, dersom det skulle bli aktuelt en gang. Vi har også vært klare på at dersom det blir aktuelt, er dette en politisk beslutning som skal fattes av Stortinget, sier Myrli. 

– Det er vanskelig å spå om framtida, men flyplassen må ha utvidelsesmuligheter dersom det skulle bli aktuelt. Satsingen på elfly vil kreve mer rullebanekapasitet, ettersom disse flyene vil være mindre enn mange av dagens fly, fortsetter Myrli.

– Slik det ser ut nå, er det i overskuelig tid ikke aktuelt å bygge en tredje rullebane, konstaterer Myrli også.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vil ha regjeringen med

Noen endelig avklaring i Stortinget om en tredje rullebane, vil dermed Ap ikke bidra til nå. Ap er da heller ikke tungen på vektskålen, påpeker Haltbrekken, for selv om Ap skulle slutte seg til «de standhaftige motstanderne», som han formulerer det, vil det ikke holde til et flertall på Stortinget. Til sammen vil de da ha 81 stemmer, mens 85 er nødvendig for et flertallsvedtak. Dermed må også regjeringen bidra.

– Vi trenger at regjeringen er med, fastslår Haltbrekken.

– Vil det være noen risiko forbundet med et endelig nei til en tredje rullebane?

– Nei, det vil innebære en enorm lettelse for beboerne i området, og vi vil få en veldig god avklaring på at det må gjøres noe med flytrafikken og utslippene fra den. Et slikt vedtak vil bare ha oppsider.

Haltbrekken klarer likevel ikke å overbevise Samferdselsdepartementet om at tidspunktet for en skrinlegging av en tredje rulle nå har kommet.

– Det er usikkert om og når behovet for en slik rullebane vil oppstå. Vi kjenner ikke langtidsvirkningene av pandemien, og vi vet ikke hvilken betydning ny miljøvennlig teknologi vil få for helhetsvurderingen, sier statssekretær Anders Tyvand (KrF) i Samferdselsdepartementet..

– Det er viktig for oss at vi først får et bredt og grundig gjennomarbeidet grunnlag før vi tar beslutninger. Vårt fokus nå er å jobbe med de mest nærliggende utfordringene for luftfartsbransjen.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen