Innenriks

Naboene tapte Utøya-søksmålet

Utøya-naboene tapte rettssaken om oppføringen av et minnested for de drepte i terroren som rammet AUF og Utøya for snart ti år siden.

Saken er oppdatert

Av Steinar Schjetne og Even Lübeck

– Konflikten rundt minnestedet har vært en stor påkjenning for mange, og vi håper at tingrettens avgjørelse nå bidrar til ro rundt saken, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF kort tid etter at dommen ble offentliggjort.

Ringerike tingrett har lagt større vekt på hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia enn de negative virkningene minnestedet kan få for saksøkerne, ifølge Rett24.

– Saksøkerne har åpenbart rett i at de uforskyldt må bære belastningene ved å få et nasjonalt minnested i sitt nærområde. Retten har forståelse for at dette oppleves som urimelig. Dette er likevel ikke avgjørende, skriver retten i dommen.

Les også: Utøya-leder om naboene: – Det er en veldig liten gruppe som fortsatt kjemper imot med nebb og klør (+)

Sterk motstand

Oppføringen av et minnested på Utøyakaia etter 22. juli-terroren har møtt svært sterk motstand blant naboene. Konflikten har pågått i flere år og fikk sitt foreløpige toppunkt før nyttår, da 16 naboer saksøkte staten og AUF for å få stanset minnestedet.

De mener oppføringen er rettsstridig etter naboloven og i strid med menneskerettighetene, og krevde derfor at tiltaket forbys.

Mange av saksøkerne var med og reddet ungdommer under terrorangrepet. De frykter at et minnested som ligger tett på der de bor, vil føre til retraumatisering og psykisk skade. Naboene ønsker at minnestedet skal bli plassert lenger unna nabolaget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Betyr enormt mye

– AUF er fornøyd og lettet over tingrettens dom. Et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr enormt mye for etterlatte, overlevende og pårørende etter 22. juli. Avgjørelsen betyr at minnestedet vil kunne stå klart til tiårsmarkeringen 22. juli i år, sier Lysø.

Etableringen av et minnested etter 22. juli-tragedien må sies å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripende offentlige tiltak, som for eksempel etablering av veier og vindkraftanlegg, mener retten. Minnesteder etter store tragedier kan ikke bli underlagt strengere naborettslige betingelser enn andre samfunnsmessige tiltak uten slik tragisk bakgrunn, ifølge domstolen.

– Jeg har ikke snakket med klientene ennå. Jeg sitter og leser dommen nå, sier advokat Ole Hauge Bendiksen, som har representert saksøkerne, til NTB. Han vil gi sine kommentarer først senere mandag.

– Sjokkert og uendelig skuffet

Anne-Gry Ruud er talsperson for naboene. Hun skriver i en uttalelse til NTB at hun er sjokkert og uendelig skuffet over Tingrettens dom.

– Vi legger merke til at retten finner det bevist at beboere i området har betydelig helseskade som følge av terrorhendelsen, men retten anser helseaspektet for disse enkeltmenneskene underordnet samfunnets behov for et nasjonalt minnesmerke, sier Ruud.

– Moralen er at om man uforskyldt kommer opp i en terrorhendelse, eller en situasjon med potensielle nasjonale og politiske interesser, er man som sivil, best tjent med å snu ryggen til og passe sin egen helse.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.