Innenriks

Valgkampen 2021: mindre dørbank, mer digitalt

Der valgkampene typisk har vært preget av banking på dører, store arrangementer og stands ved knutepunkt, tvinger smittevernkrav partiene til å tenke nytt i år.

Oslo 20190905. 
Statsminister Erna Solberg markerer at det er 100 timer igjen til valget. Her på husbesøk hos Pål Kristian Selbo.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Av Kenneth Kandolf Haug, NTB

– Vi kommer ikke til å følge i Trumps fotspor med store valgkampsamlinger eller møter og aktiviteter fullstendig på tvers av smitteråd, fastslår MDGs partisekretær Torkil Vederhus i en epost til NTB.

Den amerikanske presidentvalgkampen var en stilstudie i ulike innganger til valgkamp under en pandemi. Der utfordreren Joe Biden satset på digital valgkamp med få store arrangementer i det hardt koronarammede landet, valgte sittende president Donald Trump de tradisjonelle valgmøtene og dørbankingen.

Nå skal norske partier gjøre de samme vurderingene. Stortingsvalgkampen 2021 blir dominert av koronapandemien på alle måter. For noen gir det utfordringer.

– I verste fall kan det bli en stor utfordring, det avhenger av smitte- og vaksinesituasjonen i juni til september. Senterpartiet har som tradisjon å ha stands over hele landet i valgkampen, og våre politikere og medlemmer er sosiale personer som liker å ta en kaffekopp med naboer, venner og familie og da også snakke politikk, skriver Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen i en epost.

Les også: Én mann blir utrolig viktig for Biden i Senatet. Republikanerne ser ham som Demokratenes svake punkt

Digitalisering uten pandemi

Andre partier ser på pandemien som en mulighet for å utvikle seg.

– Vi har utviklet nye ideer og metoder tilpasset situasjonen, men som helt sikkert kan fornye også fremtidige valgkamper, skriver Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug i en epost.

Ikke overraskende er partiene tilbakeholdende om hva slags metoder de har planer om å bruke. Det er imidlertid bred enighet om at den digitale valgkampen vil bli viktigere.

– Det ville skjedd også uten en pandemi, mener Skaug.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sier hennes parti vil satse på en mer tradisjonell kommunikasjonsform.

– Når vi ikke kan ringe på folks dører, vil vi ringe med telefonen. Direkte velgermøter gjennom samtaler på telefon vil i alle fall i starten av valgkampen erstatte husbesøk og utdeling av roser og annet materiell, sier Stenseng.

Les også: Demokratiet i verden er i motbakke. Men Norge topper listen

Venter samme smittesituasjon som sist sommer

Også landets største politiske festival forbereder seg på at koronapandemien vil prege arrangementet.

– Vi planlegger for at Arendalsuka 2021 gjennomføres med fysiske arrangementer i Arendal, men det vil også være mulig å følge store deler av uka digitalt, sier ordfører Robert C. Nordli (Ap) i Arendal, som også er leder for rådet som arrangerer Arendalsuka.

SVs valgkampsjef, Kristian Fosse Fjellanger, bekrefter at partiet jobber ut ifra at smittesituasjonen og koronatiltakene i august vil være de samme eller verre enn i august 2020. Det mener han ikke kun vil føre til mer digital valgkamp, men også flere forhåndsstemmer.

– Det gjør jo at valgkampen starter tidligere, når valget da i realiteten varer fra 12. august til 13. september, skriver Fjellanger.

Gjorde erfaringer i 2020

Flere partier har sett til det amerikanske eksempelet i noen grad. Andre foretrekker å hente inspirasjon fra mer nærliggende trakter.

– Vi samarbeider godt med våre søsterpartier i Norden og bytter ideer, og følger med på andre internasjonale politiske kampanjer. Vi gjorde oss også noen verdifulle erfaringer i 2020, da vi arrangerte digitale 1. mai markeringer og gjorde andre større digitale prosjekter og arrangement, skriver Fjellanger.

– Vi har brukt noe tid på å undersøke erfaringene fra Demokratenes i hovedsak digitale valgkamp for å se hva vi eventuelt kan overføre til norske forhold. Det gjelder kanskje særlig hvordan de har jobbet med den direkte velgerkontakten, skriver Venstres generalsekretær Marit Meyer.

Hun legger til at koronapandemien allerede har ført til endringer i måten Venstre opererer på i det daglige. Blant annet er alle toppkandidater blitt digitalt skolert. Meyer mener det kan hjelpe et lite parti som Venstre at valgkampen flyttes over på digitale flater.

– Vi tror smittevernreglene vil påvirke valgkampen fram mot sommeren i relativt stor grad. Så finnes det også nye muligheter, konkluderer generalsekretæren.

Myndighetene forbereder seg

Flere forhåndsstemmer har vært en gjennomgående trend i en rekke land som har avholdt valg under koronapandemien. Kun 32 prosent av velgerne stemte på valgdagen da New Zealand valgte parlament i oktober. I USA valgte nesten 100 millioner å forhåndsstemme eller brevstemme.

En arbeidsgruppe regjeringen har nedsatt for å vurdere smitteverntiltak knyttet til valget, skriver også i sin rapport at det ventes flere forhåndsstemmer i år. De anbefaler også at mulighetene for å forhåndsstemme utvides og lokaler åpnes på steder som seniorsentre, og advarer mot at opptellingen kan ta lengre tid i år grunnet økningen i antallet forhåndsstemmer.

19. februar skal regjeringen etter planen legge fram forslag til midlertidige endringer i kommuneloven og valgloven, slik at stortingsvalget kan gjennomføres på smittevernvennlig måte.

Planlegger for alle scenarioer

På en pressekonferanse 29. januar la statsminister Erna Solberg (H) fram tre scenarioer for utviklingen av pandemien: et optimistisk scenario der mutasjoner holdes under kontroll og den voksne befolkningen er ferdigvaksinert før sommeren, et mellomscenario der vaksinene er forsinket og mutantene får fotfeste, og et pessimistisk scenario der både bekjempelsen av virusmutasjoner og vaksinering går dårligere enn ventet.

– Det er nødvendig å ha beredskap for alle de tre scenarioene statsministeren skisserte. Dette har betydning for det arbeidet alle kommuner nå må gjøre fram mot valget. Selv om en kommune ikke har hatt smittetilfeller hittil, må det planlegges for at valget skal kunne gjennomføres også om det oppstår lokale smitteutbrudd under valget, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en epost til NTB.

Arbeidsgruppa som kartlegger de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen for kommunesektoren, vil også vurdere kostnaden av å avvikle valget på smittevernvennlig måte.

– Spørsmål om kompensasjon vil bli vurdert på grunnlag av arbeidsgruppens kartlegging, skriver Astrup.

Fakta om stortingsvalget 2021

  • 13. september 2021 skal norske velgere velge 169 stortingsrepresentanter.
  • Fra og med 10. august blir det mulig å forhåndsstemme.
  • På grunn av koronapandemien vil det trolig bli nødvendig med noen endringer av valggjennomføringen, for å sikre at alle får stemt samtidig som man opprettholder smittevernet.
  • Regjeringen nedsatte sommeren 2020 en arbeidsgruppe for å forberede anbefalinger om valggjennomføringen, og gruppa leverte sin rapport i desember.
  • Arbeidsgruppa sier det ventes at flere vil forhåndsstemme i 2021, for å unngå køer, og at dette kan føre til at opptellingen tar lengre tid.
  • Gruppa anbefaler at friske velgere stemmer som normalt, men opprettholder avstandsregler og vasker hender før de går inn i lokalet.
  • Velgere i karantene bør vente til de er ute av karantene med å stemme, eller i verste fall stemme i et eget, tilpasset lokale.
  • Gruppa åpner også for at disse kan stemme fra bilen, eller i et mobilt stemmelokale.
  • Velgere i isolasjon skal ifølge gruppa stemme hjemme. Kommunen skal komme til dem.
  • Også velgere i risikogrupper bør kunne søke om å få stemme hjemmefra. Kommunene bør også utvide muligheten for å avgi stemme fra helse- og omsorgsinstitusjoner.