Innenriks

NVE frykter flere farlige byggeprosjekter

Det er stor risiko for at utbyggingen fortsetter i flom- og skredutsatte områder, advarer NVE.

Bilde 1 av 2