Innenriks

Oslo-skolene på rødt nivå: – Alt vil ikke gå på skinner fra dag én

Situasjonen er veldig krevende, sier Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Flere ting bekymrer nå som både barnehager og skoler er over på rødt nivå.

Bilde 1 av 2

– Situasjonen er veldig krevende. For det første er det vanskelig fordi vi i utgangspunktet så for oss et lys i enden av tunnelen og planla for det, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til Dagsavisen søndag.

Regjeringen innførte lørdag strenge smitteverntiltak i flere kommuner, blant dem Oslo, etter et utbrudd av den britiske koronavarianten i Nordre Follo. Alle barnehager og skoler ble satt til rødt nivå, og tiltakene gjelder i første omgang til 31. januar.

Les også: Frp vil ha fem strakstiltak mot importsmitte – får støtte av Arbeiderpartiet

– Veldig tøft

I Oslo betyr det at barneskoler er over på rødt nivå, mens ungdomsskoler fortsetter der. Videregående skoler skal ha heldigital undervisning i uke 4, som starter mandag. I uke 5 blir det etter planen rødt nivå.

– Ungdommer i vår kommune har vært påvirket veldig negativt over tid, fordi de har vært på rødt nivå siden november, med ganske mye hjemmeskole og redusert kvalitet i tilbudet fra skolen, sier Thorkildsen, og legger til at Oslo-ungdommen har hatt begrenset fritidstilbud.

– Det er veldig tøft. Og så vet vi at rødt nivå på barnetrinnet har spesielt stor negativ effekt. Det er derfor vi i det lengste har forsøkt å unngå det, fortsetter byråden.

De nye tiltakene gjelder for Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

OSLO, NORGE 20201116. 
Byrådsleder Raymond Johansen (t.h) og byråd Inga Marte Thorkildsen (bak) under pressekonferansen ang. koronasituasjonen i Oslo
Foto: Berit Roald / NTB

Byrådsleder Raymond Johansen vil ha rask analyse av alle prøver som kan ha den britiske virusvarianten. Foto: Berit Roald/NTB

Les også: Byrådsleder Raymond Johansen: – At vaksiner til Oslo-regionen prioriteres bør være en selvfølge

Forberedt på det

Thorkildsen tror de fleste skolene er godt forberedt på den nye hverdagen, men skoler som trenger det kan holde stengt mandag for å klare å legge om i tide.

– Vi ba dem lage planer for overgangen til rødt nivå allerede fra november, så det har ligget klart siden da. Mange har øvd og forberedt seg, og det har ligget i kortene at dette kunne skje. Så det kommer ikke som julekvelden på kjerringa på noen i Oslo kommune, sier hun.

En ekstra utfordring er likevel at mange fra Nordre Follo jobber i Oslo, og de anbefales å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Det varier også hvor mange vikarer skoler har tilgang på eller hvor høyt sykefraværet allerede er.

– Det vil være litt ulikt hvordan det oppleves der ute. Jeg håper foreldre, elever og alle andre kan bære litt over med oss nå i denne overgangsperioden. Vi veit at alle gjør så godt de kan. Alt vil ikke gå på skinner fra dag én, men folk står på som helter for tida, og det har de gjort lenge, sier byråden.

Les også: Oslo ber regjeringen sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner

Støtter vurderingen

Regjeringen tok ikke lett på avgjørelsen om å innføre rødt nivå, men det måtte til, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). Frykten for konsekvensene hvis det muterte viruset får spre seg ligger bak, og Melby sier situasjonen enn så lenge er at de ikke har full oversikt over utbredelsen.

Elleve nye smittetilfeller av det muterte viruset er påvist i Nordre Follo, sier ordfører Hanne Opdan på en pressekonferanse søndag ettermiddag. I alt er 74 personer knyttet til smitteutbruddet i Nordre Follo, og 17 av dem har fått påvist den britiske virusvarianten.

Thorkildsen mener det var riktig av regjeringen å ta de stegene den nå har gjort.

– Vi er opptatt av å lene oss tungt på smittevernfaglige anbefalinger. Nå er de nødt til å finne ut i hvilken grad det muterte viruset har spredt seg. Det har vi forståelse for, samtidig vet vi at det har mange veldig klare negative sider som rammer barn i vår kommune veldig hardt, sier hun.

Framover er skolebyråden aller mest bekymret for at smitten skal komme ut av kontroll, slik den blant annet har gjort i Irland. Men hun frykter også at barn skal bli hardt rammet, og at de sosiale skillene i Oslo skal øke enda mer. En annen frykt er at mange barn skal få problemer med å gjennomføre skolegangen.

– Jeg er også veldig bekymret for at barn skal bli enda mer utsatt for vold og overgrep, i en periode der stadig flere familier i Oslo lever med et veldig høyt stressnivå, fortsetter Thorkildsen. 

Les også: Irland gikk fra best til verst på et par uker: Hvordan skjedde det? (+) 

– Veldig negativt

Skolene oppfordres til å skjerme de aller minste barna, og elever fra første til fjerde trinn skal, så langt det er mulig, ha et heltidstilbud på skolen. Men for de eldre barna venter en del hjemmeskole.

Melby frykter at skolene i Oslo-området må være på rødt nivå i lang tid. Den bekymringen deler også Thorkildsen.

For barnehagenes del har overgangen til rødt nivå både positive og negative konsekvenser, sier Thorkildsen. For mange blir det et innskrenket tilbud, samtidig som flere ansatte har tatt til orde for strengere tiltak en stund.

– Det kan gjøre at de føler seg litt tryggere, og mange har påpekt at de da vil kunne ha full bemanning hele dagen. Så det er sammensatt, men for barna i kommunen er det ingen tvil om at det vi går inn i nå totalt sett er veldig negativt, sier Thorkildsen.

– Derfor er det helt avgjørende at vi alle er veldig flinke til å følge alle rådene og reglene. På den måten kan vi forhåpentligvis raskt komme tilbake til en mer normalisert situasjon, legger hun til.

Les også: Melby frykter at skolene må være på rødt nivå i lang tid

Nye anbefalinger

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte søndag forsterkede smitteverntiltak for ansatte i skoler og barnehager i de berørte kommunene (se faktaboks nederst for hele lista). Blant annet anbefaler de at det må holdes minst 1 meters avstand til kolleger i alle situasjoner, og alle møter mellom kolleger og andre voksne må holdes digitalt.

Der ansatte ikke kan holde avstand til andre voksne på arbeidsplassen, anbefales det å bruke munnbind. Det å holde avstand er fortsatt det viktigste rådet, understreker FHI.

Les også: Høie ber kommunene i nord unngå søringkarantene

FHIs anbefalinger for ansatte i skoler og barnehager i de berørte kommunene: 

* Det må holdes minst 1 meters avstand til kolleger i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder (>15 minutter).

* Alle møter mellom kolleger og andre voksne må holdes digitalt. Dette gjelder også møter med få personer. Dersom man må møtes fysisk, må det være mulig å holde minst 1 meters avstand, helst 2, og holde møtet så kort som mulig.

* Hjemmekontor må gjennomføres for alle ansatte utenfor undervisningssituasjoner.

* Det anbefales ikke bruk av visir.

Munnbind i skoler:

* Det anbefales munnbind i situasjoner der ansatte ikke kan holde avstand til andre voksne på arbeidsplassen. Det understrekes at det viktigste rådet er fortsatt å holde avstand, slik at ikke bruk av munnbind skal erstatte avstandsrådet.

* Det anbefales ikke munnbind i undervisningssituasjonen.

* Det anbefales ikke at elever bruker munnbind.

Munnbind i barnehager:

* Det anbefales ikke munnbind for ansatte i barnehager i omgang med barn.

* Barnehageansatte innen samme kohort trenger ikke å bruke munnbind når de arbeider sammen.

* I fellesområder og på fellesrom der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til kolleger, anbefales bruk av munnbind. Det understrekes at det viktigste rådet er fortsatt å holde avstand, slik at ikke bruk av munnbind skal erstatte avstandsrådet.

* Hvis foresatte må komme inn i barnehagen, gjelder anbefalinger om munnbind der de ikke kan holde avstand til andre voksne.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Nyeste fra Dagsavisen.no: