Innenriks

Frp vil ha fem strakstiltak mot importsmitte – får støtte av Arbeiderpartiet

Økt testkapasitet på grensene og kraftig oppskalert analysekapasitet er blant tiltakene Frp ber regjeringen gjennomføre for å få kontroll på importsmitten.

Av: Snorre Schjønberg og Oddvar Sagbakken Saanum

– Det muterte viruset har ikke oppstått i Nordre Follo, det er importert. Fremskrittspartiet har i lang tid advart mot økende importsmitte, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp.

– Det er åpenbart at regjeringen har hatt for dårlig kontroll ved grensene. Norge var for eksempel blant de siste landene i Europa som stoppet fly fra Storbritannia da virusvarianten ble oppdaget. Tilbakemeldingen fra ansatte på Gardermoen er at det heller ikke de første ukene i det nye året var kontroll på hvorvidt folk som kom testet seg, sier Listhaug.

Les også: Byrådsleder Raymond Johansen: – At vaksiner til Oslo-regionen prioriteres bør være en selvfølge

De fem kravene

Frp ber om fem strakstiltak mot importsmitte:

* Bedre testkapasitet på grensene uten at dette går utover sykehus og sykehjem. Bruk helsepersonell som er pensjonert men som vil stille opp nå, Forsvarets sanitet og kapasitet fra Heimevernet.

* Analysekapasiteten må skaleres kraftig opp raskt slik at svarene kan komme raskere

* Få kontroll på at de som skal i karantene er i karantene. Flere bør på karantenehotell med mindre man er trygg på at arbeidsgiver har et forsvarlig opplegg

* Man bør også vurdere midlertidige skjerpelser i innreisebestemmelsene til Norge og avgrense hvilke formål som gir rett til innreise til Norge

* Regjeringen må snarest vurdere kraftige forsterkninger i krisepakker til næringslivet og ansatte. Denne nedstengingen vil ha svært dramatiske konsekvenser for mange virksomheter og ansatte i de kommunene som berøres.

Les også: Oslo ber regjeringen sørge for at alle positive koronaprøver i Oslo-regionen testes for mutasjoner

Høie: – Jobber nøye

– Disse tiltakene er noe regjeringen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet allerede har innført eller jobber nøye med nå. Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å forhindre importsmitte, sier helseminister Bent Høie (H).

Han peker på at de fra mandag skjerper reglene, blant ved å endre kravet om negativ test ved ankomst fra 72 timer før ankomst til 24 timer.

– Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner ved innreise, og innreisereglene for toppidrettsutøvere oppheves fram til 31. januar.

Høie understreker at det skal være tilstrekkelig testkapasitet på grensestasjonen.

– Det skal være tilstrekkelig testkapasitet på alle åpne grensestasjoner. Halden kommune får for eksempel assistanse fra Forsvaret til testing, og vi er åpne for andre løsninger for kommuner ved behov.

Les også: Nye tiltak for Oslos nabokommuner legges fram søndag kveld

– Må analysere raskere

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol peker på at hennes parti og opposisjonen på Stortinget i flere uker har bedt om strengere grensekontroll. Hun mener det er viktig å øke analysekapasiteten for å kunne slå raskt fast

– Det er alvorlig at det muterte viruset har fått spredning også hos oss, og bekymringsfullt at analysene for å fastslå mutasjonen har tatt så langt tid.

– Her må man kartlegge kapasitet i hele landet og være klar for raskere analyser etter hvert som vi må forvente flere utbrudd, sier Kjerkol.

– FHI jobber nå med å bedre analysekapasiteten ytterligere, sier helseminister Høie.

Les også: FHI vil foreløpig ikke endre vaksinestrategien

– Føre var

Kjerkol understreker at befolkningen i Oslo-regionen nå må gjøre en stor innsats, og at det er positivt at regjeringen har møtt utfordringen med regionale tiltak.

– Men i tillegg må grensene kontrolleres mye bedre – nå vurderer Sverige å stenge grensa mot Norge. Det forteller hvor fort dette kan snu og at vi må og burde være mer føre var, sier Kjerkol.