Innenriks

Virke og NHO ber regjeringen ta grep

Bransjeorganisasjonen Virke ber om lønnskompensasjon for permitterte, mens NHO sier bedrifter bør bli kompensert for tap knyttet til nedstengingen.

Oslo 20200831. 
NHO-direktør Ole Erik Almlid etter debatten om jobbskaping og bærekraft under NHOs lansering av «Neste Trekk – veikart for fremtidens næringsliv». Debatten finner sted på Deichman i Bjørvika i Oslo.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Når det er behov for smitteverntiltak, må også kompensasjonstiltakene være på plass. Det som er avgjørende nå, er å redusere antall dager virksomheter må betale lønn til ansatte som permitteres til to dager, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han legger til at de har forståelse for at det er nødvendig med kraftfulle tiltak for å hindre spredningen av det muterte viruset i Oslo-regionen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at situasjonen er svært alvorlig og vil få store konsekvenser.

– Det er viktig at bedriftene har en trygghet for at de vil bli kompensert for tapene knyttet til en så omfattende nedstengning. For bedriftene er det avgjøre å få rask og tydelig kommunikasjon om hvordan nedstengningen vil fungere, slik at det er enkelt å følge smitteverntiltakene, sier han.

Oslo Handelsstands Forening mener regjeringen må komme på banen med kompensasjonsordninger.

– Vi forventer at regjeringen tilbyr tilstrekkelige kompensasjonsordninger. OHF har tidligere etterlyst særskilte geografiske støtteordninger for bysentra/Oslo sentrum. Behovet for dette blir nå ytterligere forsterket, sier administrerende direktør Bjørn Næss.

Les også: Nedstengning av Oslo-regionen – alle butikker og kjøpesentre stenges