Innenriks

Høyeste antall drap på sju år i Norge

Med 31 drepte fordelt på 28 saker var 2020 det verste drapsåret på sju år. Men trenden er fallende, ifølge Kripos.

Av Steinar Schjetne

Til sammen 34 gjerningspersoner ble siktet for drap i fjor – 30 menn og fire kvinner. Ingen av dem er så langt dømt. I halvparten av sakene ble kniv brukt som drapsvåpen, viser Kripos' årlige drapsstatistikk.

Av 31 drapsofre var 16 menn og 15 kvinner. De fleste drapene i Norge skjer i private hjem, og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer. Bare i én drapssak i fjor var det ikke blitt funnet noen relasjon mellom offer og gjerningsperson.

Tre av drapssakene som ble etterforsket av politiet, var dobbeltdrap, viser oversikten.

Lav og fallende trend

– Drapstallene i Norge fortsetter å holde seg lave sammenlignet med våre naboland, sier leder Vibeke Syversen for voldsseksjonen i Kripos.

Kripos' oversikt strekker seg 30 år tilbake i tid og viser at selv om 2020 var det verste drapsåret på sju år, blir det gjennomgående færre drapssaker årlig her i landet. Syversen poengterer overfor NRK at i et tiårsperspektiv ligger 2020 på gjennomsnittet. Hun vurderer fjorårets utviklingen som en naturlig variasjon.

– For Norge ser vi en svakt synkende trend for drapssakene, sier hun.

Drap i nære relasjoner

De siste ti årene har 29 foreldre blitt drept av en sønn eller datter – ni av disse drapene skjedde i 2019 og 2020. 19 av drapsofrene var gjerningspersonens mødre og ti var fedre. Det er oftest sønner som tar livet av mor. I tiårsperioden var 23 gjerningspersoner sønner, mens fire vare døtre.

I tolv av sakene har retten vurdert gjerningspersonen som ikke strafferettslig tilregnelig.

Da drapsforsker og kriminolog Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo kommenterte NTBs drapsstatistikk i romjula, trakk hun fram nettopp nødvendigheten av å se på sammenhengen mellom psykiske lidelser og selvdrap og drap i nære relasjoner.

– Det som gjør foreldre ekstra sårbare når det gjelder voksne barn med psykisk lidelse, er at de ofte bor sammen med dem, men at de ikke er involvert i noe behandlingsopplegg, sa hun.

Vold før drap

Partnerdrapsutvalget som regjeringen nedsatte i 2018, fant blant annet at det i de fleste drapssaker er det forutgående voldsbruk. Det viser også forskningen på partnerdrap. Justisminister Monica Mæland (H) mener dette er forvarsler som gir mulighet for å gripe inn før volden ender med drap.

Utvalget leverte nylig sin rapport, hvor det kommer med 70 forslag til tiltak.

– Jeg vil nå ta ytterligere grep for at politiet rustes til dette helt sentrale samfunnsoppdraget som det er å beskytte befolkningen mot vold og drap. Blant annet ønsker jeg å sikre økt bruk av omvendt voldsalarm, som også kan være et effektivt tiltak for å hindre partnerdrap, sier Mæland.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.